08.05.2013

Webmaster Dersleri-Javascript Dersleri

Javascript Dersleri

İnternetin ilk zamanları olukça sıkıcıydı. İnternet siteleri, saf html yapısı üzerine kurulmuş; kulanıcı ile etkileşim yapıları ve görsellik zenginlik unsurlrı yok denecek kadar azdı. Günümüzde ise sosyal ağlardan alışverişe kadar geniş bir yelpazede erişmekte olduğumuz internet siteleri, sundukları teknoloji ile kullanıcı dostu ve görsel bir içerik sunuyor.

Bu makalemde de, internet sitelerinin ağırlıkla görsel ve işlevsel yükünü çeken tarayıcı programlama yapılarından Javascript ve Jquery’e giriş yapmak ve ileride de yeni makaleler ile konu hakkında giderek daha derine inmek suretiyle bir makale serisi hazırlamak niyetindeyim.

Javascript Nedir?

Javascript, özetle Html yapısındaki internet sayfalarına görsel ya da işlevsel zenginlik unsurları katan, client tarafında çalışn bir programlama dilidir. Client tarafında çalışmasının temel avantajı ise, az sunucu kaynağına sahip yoğun internet sitelerinde, sayfa yüklerinin bir kısmını (validation, query yönlendirmeleri ya da sayfa içerisindeki dinamik görsel değişiklik ihtiyaçlarının giderilmesi gibi) sunucuya herhangi bir yük getirmeden (ancak gerektiğinde sunucu tarafından da onaylanması gereken validation gibi işlemler de olacaktır fakat yine de ilk kontrolün client tarafından yapılması sunucu yükünü azaltacaktır) client tarafında yerine getirilmesidir.

Javascript Tarihi

Javascript, 1995 yılında, zamanın popüler tarayıcısı olan Netscape için hazırlanmış bir tarayıcı script dilidir. Adının Javascript olması ise Java programlama dilinden tamamen bağımsız olmakla birlikte ilk adı LiveScript’tir. Bahsettiğimiz yıllar, Internet Explorer ile Netscape’in tarayıcı savaşlarına giriştiği ve bu sebeple her iki tarafın da tarayıcısına yeni ve kullanışlı özellikler eklemek istediği yıllardı. Bu sebeptendir ki, Apple’dan işletim sistemi çalarak Windows’u hazırlayıp bize satan Microsoft, o dönemde de Javascript’in Netscape firması tarafından tanıtılmasından sonra jscript adında kendi tarayıcı script programlama dilini hazırlamaa başlamıştır. Ancak aradan geçen 20 yıla yakın süre göstermiştir ki, Microsoft yine başarısız olmuştur; bugün jscript dilinin adı bile anılmadığı gibi, internet explorer halen javascript dilini doğru yorumlayamarak cross-browser problemlerine yol açmaktadır.

Günümüzde ise javascript, tüm tarayıcılar (Firefox,Safari,Chrome,Opera ve internet Explorer gibi) tarafından desteklenen bir dildir ancak yazılan javascript kodları, hemen hepsi tarafından farklı yorumlanarak farklı sonuçlar üretmektedir.

Not:Javascript, zaman zaman ECMAScript adıyla da anılmakla birlikte (ki aslında resmi adı budur), www.ecmascript.org internet sitesinden de erişebileceğiniz Ecma International adlı topluluk tarafından geliştirilmekte ve düzenlenmektedir.

Html, Css ve Javasript

Javasript, html ve css ile bir bütün olarak düşünülmelidir. Ki kanımca temel html ve css bilgisi olmaksızın javascript öğrenmek, başarısız denemelerin sonucunda internette hazır script aramaya giden yolun başlangıcı olacaktır. Html ve Css ile ilgili de makaleler hazırlamak niyetindeyim, ama henüz konuyu dağıtmadan Javascript üzerinde biraz daha bilgi sahi olalım.

Tavsiye Javascript Programı

Javascript kodu yazma için, eğer asp.net yazılımcısıysanız visual studio, intellisense desteğiyle birlikte yeterince işlevseldir. Php yazılımcıları ya da saf html kodları için de Notepad++ (Mac için türevi TextEdit), yapıları ağaç dalı olarak görebilmesi nedeniyle iş görür.

Ücretsiz Webmaster Programları

Html, Css ve javascript kodlarını yazabileceğiniz bazı diğer ücretsiz yazılımlar da aşağıda listelenmiştir.

-Html-Kit

-CoffeeCup Free Html Editor

-Text Wrangler

-Eclipse

-Aptana Studio

Ücretli Webmaster Programları

-EditPlus

-CoffeeCup

-textMate

-BBEdit

-Dreamviewer

-Expression Web Designer

İlk Javascript Programım

Javascript, performans açısından en işlevsel olarak Html sayfasının head etiketi içerisine yazılmalıdır. Klasik “Merhaba Dünya” örneği ile ilk javascript kodumuzu çalıştıralım

<!doctype html>

<html>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<head>

<script  type="text/javascript">

alert(Merhaba Dünya');

</script>

</head>

Örnekte de kolayca görülebileceği gibi, javascript kodları, <script>...</script> etiketleri içerisinde yazılır. Bu en basit uygulamada, alert komutu ile tarayıcımızın bize “Merhaba Dünya” mesajını vermesini sağlamış olduk.

Harici Javascript Dosyaları

Yukarıda örmekte script etiketi içerisine yazarak derlemiş olduğumuz javascript kodlarımızı, js uzantılı dosyalar halinde hazırlayarak ve js dosya yollarını, aşağıdaki gibi html sayfasında bildirerek de javascript kodlarını kullanabiliriz.

<!doctype html>

<html>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<script src="dosya.js"></script>

</head>

Burada, src özelliği ile js uzantılı dosyanın yolu, sayfa ile ilişkilendirilmektedir ve html dosyası ile js dosyasının aynı klasör içerisinde olduğu varsayılmıştır. Söz gelimi, eğer javascript dosyanız, js adlı bir klasörün içerisinde ise src özelliği: js/dosya.js olarak güncellenmelidir. Routing ya da mapping kullanarak url-re-write yapılması durumlarında ise sunucu tarafında statik olarak dosya yolunun belirtilmesi gereklidir.

Not: src özelliği kullanılan script etiketleri içerisine javascript kodu yazılmamalıdır. Her iki kod bloğu, ayrı script etiketleri halinde hazırlanmalıdır. Örnek olarak:

<script src=" dosya.js"></script>

<script >

alert(Merhaba Dünya');

</script>

Javascript ile Ekrana Metin Yazdırmak

<script>

document.write('<p>Herkese Selam</p>');

</script>

Bu örnekte, basitçe html koduna p etiketi içerisinde Herkese Selam metni eklenmektedir.

 

Javascript Hata Konsolu

Javascript hatalarını izlemenin en etkin yolu, modern tarayıcılardan yararlanmatır. Chrome’un ya da Firefox’un konsolları da bu işlvi yerine getirmek için bulunmaz kaftanlardır.

Chrome Hata Konsolu

Chrome hata konsolunu kullanmak için tek yapmanız gereken Ctrl+Shift+I kombinasyonu ile konsolu aktif duruma getirmek ya da sayfa içerisindeki herhangi bir elemana sağ tıklayarak “öğeyi denetle” tuşuna basmaktır. Konsol yardımıyla o sayfaya ilişkin çerez bilgilerinden javascript hatalarına kadar tüm bilgilere kolaylıkla erişilebilmektedir.

Mozilla Firefox Hata Konsolu

Tools/Web-Developer->Error Console yardımıyla Firefox içerisindeki hata konsoluna da erişmek mümkündür ancak daha etkin bir eklenti olara Firebug hakkında çok kısa bilgi vermeden geçemeyeceğim.

Firebug Eklentisi

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/firebug/ adresinden erişebileceğiniz Firebug eklentisi, webmaster camiası için yeri doldurulamaz bir araçtır. Debugger özelliği ile html ya da javascript kodlarında gerçekleşn tüm hataları gözlemlemenize fayda sağlar.

Javascript Hataları

Missing ) after argument list hatası: Herhangi bir komutun sonundaki prantezin kapatılmaması durumunda gerçekleşen hatadır. Örneğin Alert(‘’); komutunda kırmızıya boyalı parantez kapama simgesinin unutulması durumunda gerçekleşir.

Unterminated string literal hatası: Bir metinin belirtilmesi işleminde tırnak karakterinin unutulmas sonucu gerçekleşir.

XXX is not defined hatası: Tanımlanmamış bir komutun kullanılmak istenmesi durumunda gerçekleşir. Örnek olarak: Aler (‘test’) komutunu yanlışlıkla t harfini unutarak yazmanız halinde, kod bloğunuz size Alert adında bir yöntem olmadığını söyleyerek hata verecektir.

Syntax error hatası: Syntax error, programlama içerisinde yapılan yazım hatalarına verilen addır.

Javascript Fonksiyonları

Javascript, ilk örneğimizde kullandığımız alert gibi daha onlarca hazır fonksiyona sahiptir. Fonksiyonları öğrenmeden önce Javascript veri türleri hakkında bilgi sahibi olunması bu aşamada daha doğru olacaktır, şimdilik fonksiyonların varlığını bilmeniz yeterli.

Javascript Veri Türleri

Number: Adından da anlaşılabileceği gibi, sayı türlerini ifade eder.

String: Bir ya da daha çok karakterden oluşan tüm metinler String olarak ifade edilir. String değişkenler, tek ya da çift tırnak içerisinde belirtilmelidirler.

Boolean: Sadece doğru ya da yanlış (true/false) değer alan bit yapılı değişkenlerdir.

Var: Kabaca, programın çalışması esnasında değişebilen bilgiler, variable değişken olarak saklanır.

Javascript Değişkeni Yaratmak

Var kullanici;

İfadesi ile, variable veri türünde ve kullanici adına sahip bir değişken yaratılabilir.

Rezerve Edilmiş Javascript İfadeleri

Javascript içerisinde bazı sözcükler, halihazırda bir işlevi yerine getiriyor olmaları ya da ileride olabilecekleri sebebiyle rezerv olarak ayrılmışlardır ve kod yazarken bu ifadeler değişken adı olarak kullanılamazlar. Bu ifadeler:

break

abstract

alert

case

boolean

blur

catch

byte

closed

continue

char

document

debugger

class

focus

default

const

frames

delete

double

history

do

enum

innerHeight

else

export

innerWidth

false

extends

length

finally

final

location

for

float

navigator

function

goto

open

if

implements

outerHeight

in

import

outerWidth

instanceof

int

parent

new

interface

screen

null

let

screenX

return

long

screenY

switch

native

statusbar

this

package

window

throw

private

true

protected

try

public

typeof

short

var

static

void

super

while

synchronized

with throws

transient

volatile

yield

Javascript Değişkenlerine Değer Atamak

var Degisken;

Degisken=0;

Olarak değer atayabileceğimiz değişkenlere daha kısa olarak

var Degisken=0;

olarak da değer atamamız mümkündür.

Javascript Matematiksel İşlemler

+:Toplama İşlemi

-:Fark alma işlemi

*:çarpım işlemi

/:Bölüm işlemi

Karakterleri yardımıyla javascript içerisinde 4 işlem gerçekleştirilebilir.

Örneğin 3+2 işlmini javascript içerisinde yapma istersek;

Alert(3+2);

Komutu bize çıktı olarak 5 sonucunu iletecektir. (Not:Burada Alert() komutu çıktı alma için kullanılmıştır, matematiksel işlemin gerçekleştirilmesi ile bir ilgisi yoktur)

Javascript Metin Birleştirme İşlemleri

Örnek: Adı Ahmet ve soyadı Doğan olan hayali kahramanımızın adını ve soyadını tek bir değişkende ifade etmemiz gerektiğin düşünelim. Bu sebeple yarattığımız adsoyad değişkenine Ahmet Doğan değerini atamak için:

var ad=’ahmet’;

var soyad=’dogan’;

var adsoyad=ad+soyad;

Komutlarını çalıştırdığımızda çıktı olarak ‘ahmetdogan’ değerini elde ederiz. Ad ve soyad arasında bir karakter boşluk da eklemek için:

var adsoyad=ad+’ ‘+soyad;

komutunu yazdığımızda ise amacımıza ulaşmış oluyoruz. Çıktımız: ‘ahmet dogan’ olarak gelecektir.

Örnek: Farklı bir örnek olarak da syı ve metinleri birleştiren bir uygulama yazalım.

var ziyaretSayisi=5;

var mesaj=’Bu sayfayı simdiye kadar ’+ ziyaretSayisi+’ kisi ziyaret etti’;

mesaj değişkenini çıktı aacak olursak ‘Bu sayfayı simdiye kadar 5 kisi ziyaret etti’ çıktısını elde etmiş olacağız.

Javascript Metinden Sayıya Dönüştürme İşlemi

Senaryomuza göre string olarak saklanan ‘5’ değerli bir değişkenimiz olsun. Bu değişkenimize matematiksel işlemler uygulayabilmek için sayı veri tipine dönüştürmemiz gerekecektir. Javascript’te sayıya dönüştürme işlemleri Number(degisken) fonksiyonu ile yapılmaktadır.

Örnek:

var metinSayi = '2';

var sayiSayi = 4;

var toplam = Number(metinSayi) + sayiSayi;

işlemlerinin sonucu bize 6 sonucunu verecektir.

Javascript Değer Değişimleri

Örnek olarak her tıklanmada değeri 1 artan bir değişkenimiz olsun. Bu eylemi gerçeklştirmek için:

deger=deger+1;

Ya da daha pratik olarak;

deger++;

Ya da

deger+=1;

İfadelerini kullanabiliriz.

Tüm matematiksel atama işlemleri için aşağıdaki tabloyu referans alabilirsiniz:

+=:(deger+=10) değeri 10 artırır.

-=:(deger-=10) değeri 10 azaltır

*=:(deger*=10) değeri 10 ile çarpar

/=:(deger/=10) değeri 10’a böler

++:(deger++) değeri 1 artırır

--:(deger--) değeri 1 azaltır

Javascript Kullanıcıdan Değer Alma

İlk örneğimizde Alert() komutu ile kullanıcıya çıktı vermeyi öğrenmiştik. Kullanıcının gireceği bir değeri de benzer şekilde prompt() komutu ile almamız mümkündür.

Javascript Prompt Komutu

var ad=prompt(‘adınızı yazınız’,’’);

kodu çalıştırıldığında açılan internet sayfası size adınızı soracak, girmiş olduğunuz değer de ad değişkenine değer olarak atanacaktır.

Javascript Vektörleri

Bir veri dizisini saklamak için kullanılan değişken türüne, tek boyutluysa vektör; iki boyutluysa matris adı verilmektedir. 1x1 değerler ise skaler olarak adlandırılarak variable değişkenlerde saklanabilirler.

Örnek olarak gün adlarını saklayan bir vektör, aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

var gunler = ['Pazartesi, 'Salı’, 'Çarşamba', 'Perşembe', 'Cuma', 'Cumartesi', 'Pazar'];

Not: Vektörler, her zaman 0 indis ile başlarlar. Yani vektörlrin ilk elemanları her zaman 0 indislidir.

Örneğimizdeki günler vektöründen ikinci değer olan Salı gününü çekmek için, vektörlerin 0 indisinden başladığını da dikkate alarak aşağıdaki komutu kullanabiliriz:

Alert(gunler[1]);

Javascript Vektörlere Değer Atamak

Herhangi bir sebepten vektör içerisindeki değeri değiştirmeye karar verdiyseniz, javascript ile vektör içerisindeki değerleri güncellemeniz de mümkündür. Yine aynı örnek üzerinden devam ederek, ilk günümüzün adını pzts olarak güncelleyelim:

gunler[0]=’pzts’;

Javascript vektör Uzunluğunu Öğrenmek

Örnek olarak gunler.length komutunda da görebileceğimiz gibi, vektor.length değişken özelliği ile bir vektörün uzunluğunu öğrenmemiz mümkündür. Günler örneğinde vektörümüzün uzunluğu 7 olarak bulunacaktır.

Javascript vektörün Son Elemanını Bulmak

Vektörümüzün son elemanı, vektörler 0 indisinden başladığı için vektör uzunluğundan bir eksik indisli değer olacaktır. Bu sebeple bir vektörün son elemanı aşağıdaki gibi bulunabilir:

gunler[gunler.length-1]

Javascript Yorumları

Tğüm programlama dillerinde, kod yazan kişilere hatırlatma sağlaması ya da başka kod yazan insanlara mesaj iletebilmek için, derleyici tarafından dikkate alınmayarak programın çalışmasına hiçbir etkide bulunmayan ifade öbeklerine yorum denmektedir.

Javascript içerisinde yorumlar iki şekilde eklnebilir:

1. Çift tırnak (//) kullanımında, çift tırnağın sağ tarafında kalan ifadeler, derleyici tarafından dikkte alınmazlar.

Örnek:

// bu bir yorumdur

2./* ile */ kullanımında, birden çok satırlı yorumlar eklenecekse bu iki ifade arasınd kalan hiçbir metin, derleyici tarafından dikkte alınmaz.

Örnek:

/*

Bu

Birden

Çok Satırlı

Bir Yorum

*/

Not: Javascript kodları, html sayfalarının boyutlarını artırdığı için çok uzun yorumlar, sayfa açılışını geciktirebilir. Bu sebeple çok uzun yorumlardan kaçınılması (eski kodların yorum haline saklanması gibi) ya da sunucu taraflı yorumlar kullanılarak html kodu tarafından görülmemesi mantıklı olacaktır.

Javascript if Koşulu

Mevcut haliyle, yazabildiğimiz kodlar, program olarak adlandırılabikmekten çok uzaktalar. Onlara en azından karar verme yapısı ya da farklı koşullarda farklı eylemleri yerine getirebilme özellikleri kazandırmamız gerek.

Javascript karar mekanizmalarından en temel olanı ve en sık kullanılanı, if belirtmeleridir ve kullanımları aşağıdaki gibidir:

İf (şartlar)

{

//gerçekleştirilecek eylemler

}

Örneğin,  bir öğrencinin notunun 65’ten büyük olması halinde sınıfı geçtiniz çıktısı veren bir if koşulu aşağıdaki gibi olacaktır:

İf (not>65)

{

Alert(‘tebrikler, sınıfı geçtiniz’);

}

String tipinde bir örnek verecek olursak da, eğer öğrencinin ismi Ahmet ise çalışacak bir if koşulu:

İf (isim==’Ahmet’)

{

Alert(‘Naber Ahmet?’);

}

Ya da bir ifadenin doğru olması halinde çalışan bir if ifadesi:

İf (secim)

{

Alert(‘cikti’);

}

Gibi olacaktır. Dikkat ederseniz, boolean yapısındaki (doğru ya da yanlış değerlerinden birini alabilen)  değişkenlerde ==true ya da ==false dememize gerek kalmaksızın, if(bool) komutunu yazarak, eğer bool değişkeni doğru ise çalışan komutlar yazabiliyoruz. Ancak ==true ya da ==false yazmamız durumunda da program başarıyla çalışacaktır.

Javascript Karşılaştırma Operatörleri

==:Eşittir

!=:Eşit Değildir

<:Küçüktür

>:Büyüktür

===:(strict equal to) Sadece değerler değil, aynı zamanda değerlerin türü de aynıdır

!==: (strict not equal to) Strict equal to’da olduğu gibi hem değer hem de tür olarak yapılan karşılaştırmanın olumsuz karşılaştırması

>=:Büyüktür ya da eşittir

<=:Küçüktür ya da eşittir

Peki, x durumu gerçekleştiğinde y işlemini gerçekleştirmesi için Javascript’i ikna ettik. Peki ya diğer durumlarda ne yapması gerektiğini nasıl izah edeceğiz? Javascript terminolojisinde, çoğu diğer programlama dilinde olduğu gibi if ifadesi ile karşılanamayan dilimler, else if ve else ile karşılanır.

Else komutu, if için karşılanmayan tüm durumları dikkate alırken; else if ise önceki if tarafından karşılanmayan ancak yine de bir koşulu sağlaması gereken durumlar için kullanılır. Örnekle somutlaştırmak gerekirse:

Javascript if örneği: Bir öğrenci, ders notu olarak 90 ve üzeri aldıysa A; 70 ile 90 arası not aldıysa B, diğer tüm notlar için de F değerini alıyor olsun.

Öğrenciye, aldığı notu harf cinsinden bildirebilmek için aşağıdaki if komutları yeterli olacaktır:

İf (not>=90)

Alert(‘A’);

else İf (not>=70)

Alert(‘B’);

else      

Alert(‘F’);

Not: Yukarıdaki kod bloğunda da görülebileceği gibi, süslü parantez kullanımı ({ ve }) tek satırlık işlemler söz konusu olduğunda şart değildir. Her if komutu (for ve while gibi döngüler için de geçerlidir), bir alt satırı için işlem yapmaktadır. Eğer if komutunun birden fazla işlem yapması isteniyorsa süslü parantezler ile kapatılmalıdır. Ancak tek satırlı işlemlerde de süslü parantez kullanımı sorunsuz çalışır (ama gereksiz yer kaplar).

Javascript Ve Veya işlemleri

Özellikle if komutları içerisinde aynı anda ya da birinden birinin sağlanması koşulları ile zamanla karşılaşacaksınızdır. Bu eylemler Javascript içerisinde

&&: ve

||: veya

Çift karakterleri ile karşılanırlar. Örneğin hem adı Ahmet olan hem de notunun 90’dan büyük olan (koşullar aynı anda sağlanmalı, yani hem isim Ahmet olmalı; hem de notu 90 değerinden büyük olmalı) bir koşul yazmak için:

İf (isim==’Ahmet’ && not>90)

{

//eylem

}

Kod öbeği yazılır. Benzer şekilde ya adı Ahmet olan; ya da notu 90’dan büyük olan bir öğrenci için durumlardan en az birisinin gerçekleşmesi yeterlidir:

İf (isim==’Ahmet’ || not>90)

{

//eylem

}

Javascript Döngüleri

Javascript While Döngüsü

Belli bir koşul sağlandığı sürece yinelenen ifadeler, while döngüsü içerisinde karşılanmaktadır. Örneğin 1 ile 10 arası değerleri ekrana yazdırmak için:

Var i=1;

While (x<=10)

{

Alert(x);

x++;

}

Komutları yazılabilir. Bu kod bloğunda, x değişkeninin değeri 10’dan küçük ya da eşit olduğu sürece döngü dönmeye devam edecek ve her dönüşünde ekrana x’in mevcut değerini yazdıracak ve x’in değerini 1 artıracaktır.

Javascript For Döngüsü

Herhangi bir değişkene ait bir değerin, belli bir aralıkta gerçekleştireceği periyodik azalım ya da artışlar ile oluşan döngülerdir. Örneğin 1 ile 100 arası değerlere sırasıyla ihtiyaç duyduğumuz bir durumda:

for (var i=1; i<=100; i++) {

document.write(‘Sayı= ' + i + '<br>');

}

Kod bloğu, yarattığımız geçici i değişkenine başlangıçta 1 değerini verip; daha sonra for döngüsü içerisinde bu değeri birer birer 100 değerinden büyük oluncaya kadar artırmaktadır. Döngünün her dönüşünde ise ekrana sayının mevcut değeri yazdırılmaktadır.

Not: For ile while döngüleri, birbirinden ayrık döngüler gibi düşünülmemelidirler zira çoğu durumda birbirlerinin yerine ikame edilebilirler. Bu aşamada programcı için önemli olan, sistem için daha performanslı çalışacak şekilde problemi analiz ederek, en uygun döngü türünü kullanmak olacaktır.

 

Javascript Fonksiyonları

Fonksiyonlar, sıklıkla kullandığımız işlevleri her defasında yeniden yazmamak için bir defa hazırlayıp dilediğimiz kadar kullanabilmemiz için düşünülmüş program dilimleridir.

Javascript içerisinde, fonksiyonlar aşağıdaki gibi yazılabilirler:

function FonksiyonAdi(parametreler) {

//işlevler

}

Örnek: Bir e-ticaret sitesinde satılan tüm ürünlerin KDV değerleri, gerektiğinde javascript fonksiyonu kullanılarak hesaplanmak istenmektedir. Tüm ürünlerde %18 KDV oranı için ürünün vergi değerini hesaplayan bir javascript kodu yazınız.

function KdvHesapla(fiyat) {

return fiyat*1,18;

}

Bu kod bloğunu çağırmak için ise, örneğin fiyatı 10.000 TL olan bir ürün için KdvHesapla(10000) ifadesini kullanmamız durumunda, fonksiyon bize KDV değerini hesaplayarak döndürecektir.

Bu makaleyi, Jquery’e giriş niteliğinde hazırladğım için, daha detaylı konulara şimdilik ihtiyaç duyacağımızı sanmıyorum, gerektiğinde de mu makale serisinin devamı niteliğinde olacak yazılarım içerisinde de paylaşabilirim. Word dosyasında 15 sayfa tutan bu makaleyi bir oturuşta yazdığımı da dikkate alarak atladığım ya da hatalı ifade ettiğim bölümleri, aşağıdaki yorum bölümünden benimle paylaşabilirsiniz.

Saygılarımla

Webmaster Dersleri-Javascript Dersleri
Bu makalenin telif hakkı ve tüm sorumlulukları yazara ait olup, şikayetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
URL:
Etiketler:

Bu makale 6761 kez okundu

08.05.2013 tarihinde yazıldı
Reitix

Yorumlar

 • kozturkonline
  29.09.2018

  jquery çıktıktan sonra javascript öldü bitti diyen arkadaşlar blog'larından bütün eski yazılarını temizlemişler :) referans vererek dalga geçecektim ama kısmet değilmiş, jquery bile bugün eski popülerliğini kaybetti, hey gidi günler

 • kapiş
  29.09.2018

  youtube'da google developers kanalında chrome tarayıcısının bile en doğru ve güncel javascript yorumlayıcı olduğunu pazarlıyor olmasından da anlamalıyız ki javascript'i iyi bilen developer kolay kolay aç kalmaz, burada daha çok gelecek var

 • hector1745
  29.09.2018

  adamın birisinin netscape için explorer'ı geçme planları çerçevesinde geliştirmiş olduğu bir tarayıcı script dilinin 20+ yıl sonra bu kadar aktif olarak her alanda (en basitinden mobil programlama ya da oyun geliştirme) kullanılacağını kim tahmin edebilirdi ki?

 • eleman41
  24.09.2016

  tarayıcı script dillerinin geçerliliği halen geniş çaplı js kütüphanelerine rağmen devam ediyor, hatta halen elle form validasyonu yapan insanlar tanıyorum ve js'den vazgeçmeleri mümkün değil

 • erhanc
  09.05.2013

  Üstad, javascript konusunda temel tüm bilgileri içeren harika bir makale olmuş, ellerine sağlık. Serinin devamını da dört gözle bekliyorum

Bu yazıya siz de yorum yapabilirsiniz

İnternet sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi.