05.12.2013
4.52 / 21 oy

Kitap ile ilgili Söylenmiş Güzel Sözler

kitap

Okuduğunuz eser sizi fikren yükseltir, içinizi iyi ve mert duygularla doldurursa, onun hakkında karar vermek için bu duygu yeterlidir.

Alexander Pope

Asıl iktidarın kitapta olduğunu gördükten sonra, hükümdarlar da kaleme sarılıp kitap yazmaya başladılar.

Alfred de Vigny

Kitaplar benim sevgili dostlarım, gerçek yol gösterenlerimdir; çünkü iki yüzlülük etmeden bana görevlerimi hatırlatırlar.

Alphonse Daudet

Ümitle açılıp kazançla kapanan bir kitap, iyi bir kitaptır.

Amos Bronson Alcott

Bir kitabın ne kadar okuyucusu varsa, o kadar değişik çeşidi var demektir.

Anatole France

Bazıları kitabı kalınlığıyla ölçer, sanki kafayı değil de kolları çalıştırmak için yazılmışçasına.

Baltasar Gracian

İyi bir kitap, iyi bir arkadaştır.

Bernard de Saint Pierre

Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku

Bulwer Lytton

İyi bir kitap, gerçek bir hazinedir.

Bulwer Lytton

İyi bir kitabın, iyi seçilmiş ve iyi bakılmış bir meyve ağacına benzediğini söylemek, hakikaten daha azını söylemek demektir, onun meyveleri yalnız bir mevsimlik değildir.

Calvin Coleridge

Seçiş hürriyetimizin sınırsız olduğu tek dünya, kitaplar dünyası.

Cemil Meriç

Bir adama bir kitap sattığın zaman, ona yalnız yarım kilo kağıt, mürekkep ve tutkal satmış olmazsın, ona tamamıyla yeni bir yaşam satmış olursun. Sevgi, dostluk, mizah ve geceleyin denizde dolaşan gemiler, eğer o kitap gerçekten benim anladığım anlamda bir kitapsa, onun içinde bütün gökler ve yer vardır.

Christopher Morley

Kitapların dünyası, insanın en hayret verici yaratıklarından biridir. Abideler yıkılır, milletler kaybolur, medeniyetler büyür ve ölür fakat bütün bu medeniyetlerin, tekrar tekrar nasıl ortaya çıktıklarını gösteren kitapların dünyası; hala genç, hala yazıldıkları gün kadar taze, yazarlarının yüzlerce sene önce ölmelerine rağmen, hala insanların kalplerinden geçenleri anlatarak hayatlarını devam ettiriyorlar.

Clarence Day

Allah'ım bana kitap dolu bir evle, çiçek dolu bir bahçe ver.

Confucius

Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarımdır.

Deniş Diderot

Güneş dünya için ne anlama geliyorsa, kitap da benim için aynı anlama gelir.

Earl Nightingale

Biz zevk için harcadığımız paradan fazla, kitap için sarfetmediğimiz müddetçe, bu ülke hiç bir zaman medeni bir ülke olamayacaktır.

Elbert Hubberd

İnsanlık yalanı vc adaletsizliği kılıçla değil, kitapla yenecektir.

Emile Zola

Hiçbir insan, içindekilerden hiç olmazsa bir parçasını gözleri ile görmedikçe ve bizzat yaşamadıkça, derin bir kitabı anlayamaz.

Ezra Pound

Kitaplar, bizi iliklerimize kadar büyüler, bizimle konuşur, öğüt verir, bize bir çeşit canlı ve uyumlu bir içtenlikle bağlıdırlar.

Francesco Petrarca

Bazı kitaplar tadılmak, bazıları yutulmak, bazıları ise sindirilmek içindir.

Francis Bacon

Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır.

Franklin D. Roosevelt

Bir kitap, içimizdeki donmuş değerleri parçalayacak bir balta olmalıdır.

Franz Kafka

İnsanı ısıran ve sokan kitaplar okumalıyız, okuduğumuz kitap bir yumruk indirerek bizi uyandırmıyorsa ne işe yarar.

Franz Kafka

İyi okurlar bir kitabı daha iyi, rakipler ise daha anlaşılır yaparlar.

Friedrich Nietzsche

Kitap beni her zaman eğlendiren, avutan bir arkadaş, bana akıl öğreten bir dost olmuştur.

George Sand

Kitap, yalnız kalmış adamın dostudur.

Georges Duhamel

Yetişen zekaları, kitaplarla beslemeyen milletler hüsrana mahkumdur.

H. Flechter

Önce iyi kitaplar okuyun, yoksa onları elinize almak için, hiçbir istek duymazsınız.

Henry David Thoreau

Bir kitap okumakla, hayatında yeni bir çağ başladığının tarihini, ne kadar çok sayıda insan kaydetti.

Henry David Thoreau

İnsanların aynası, kitaplardır.

Henry Huxley

Kitaplar, hiç solmayacak güllerdir.

Henrich Ibsen

Bir ihsanın değeri, okuduğu kitapların değeri ile ölçülür.

Herbert Spencer

Kelimeler olmasaydı, yazı olmasaydı, kitaplar olmasaydı; tarih olmazdı, insanlık kavramı olmazdı.

Herman Hesse

Kitaplar, zamanın büyük denizinde dikilmiş deniz fenerleridir.

Heryo

Elimde olsaydı her karış toprağa, buğday eker gibi kitap ekerdim.

Horatius

Kitaplar akıllı kişilerin bahçeleri, faziletti kişilerin güzel kokulu çiçekleridir.

Hz. Ebubekir (r.a.)

Kitaba aşık bir kimse için kitaptan daha sadık bir arkadaş, daha faydalı bir yardımcı, daha neşeli bir dost olamaz.

Isac Barrow

İyiyi arayan ruhun muhtaç olduğu asil dost, hakikati seslenen kitaptır.

İmam-ı Rabbani

Kitap, ruhun ilacıdır.

Japon Atasözü

Kitaplar insan hayatının tehlikeli denizlerinde, bize yol gösteren pusulalar ve haritalardır.

Jesu Lee Bennet

Kitapların amacı; insanlara dürüst, eğitimli ve çalışkan olmayı öğretmektir.

John K. Bangs

İyi bir kitap, düşünen insana yaşam veren kandır.

John Milton

Bütün kitapları ikiye bölmek mümkündür, bugünün kitapları ve bütün zamanların kitapları.

John Ruskin

Kitaplar, aklın çocuklarıdır.

Jonathan Swift

Yeni kitapların vahameti, eski kitapları okumamıza mani olmalarıdır.

Joseph Joubert

Kitaptan daha iyi bir arkadaş yoktur, zaman zaman insana dert ortaklığı eder, insanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin, böylesine güzel bir dost görülmemiştir; ne incitir; ne incinir.

Katip Çelebi

Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.

L. Annaeus Seneca

Kitaplar, hiç solmayacak bitkilerdir.

L. Annaeus Seneca

İçinde yaşadığımız küre, iki dünyaya ayrılmıştır: Bildiğimiz coğrafya dünyası ve kitapların dünyası.

Leigh Hunt

Hiçbir kitap mutlu olmayı öğretmez, ah mutluluk bir bilgi olsaydı o zaman soran kalmazdı.

Lermontov

Kitap yaşamla doludur, bir insan gibi değil bir karınca yuvası gibi.

Ludwig Wittgenstein

Beş yıl sonra bugüne göre iki konu dışında aynı kalacaksın, bu süre içinde tanıdığın insanlar ve okuduğun kitaplar.

Mc Milllian

Kitapları seviniz, onlar yaşamınızı daha çekici bir hale sokacak, size dostça hizmet ederek düşüncelerin, duyguların ve olguların dolaşık ve gürültülü karmaşasında, yolunuzu bulmanıza yardım edecek, kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek, yüreği ve aklı dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır.

Maksim Gorki

Kitap sessizliğin çocukları ve yalnızlığın yapıtlarıdır.

Marcel Proust

tyi kitaplar okumayan bir kimsenin, okumasını bilmeyen bir insan üzerinde üstünlüğü yoktur.

Mark Twain

Kimi kitaplar salt konularıyla yararlı olurlar, değerlerinde yazarın payı yoktur.

Montaigne

Ben kitaplarımı değil, kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır.

Montaigne

Seneler vurmadan silgiyi, bağlayın kitapla bilgiyi.

Necip Fazıl Kısakürek

Faydalı bir kitabı ilk defa okuduğum zaman, yeni bir dost edindim sanırım, beğendiğim, sevdiğim bir kitabı tekrar okuduğum zaman da eski bir dosta kavuşmuş gibi okurum.

Oliver Goldsmith

Kitap öğretisine aşırı bağımlılık, hayal gücünü sınırlayıcı ve köstekleyici bir etki yapar.

P. B. Madewar

Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin, sonu acıdır.

P. N. Ovidius

En yüksek uygarlıkta kitap hala en yüksek zevktir, onunla kendilerini doyurabilen insanlar, felaketlere karşı panzehire sahiptirler.

Ralph Waldo Emerson

Şimdiye kadar kimse bir kitabın değerini ödememiştir, yalnız baskı tutarını ödemiştir.

Ralph Waldo Emerson

İyi kitapları okumak, geçmiş yüzyılların en seçkin zekalarıyla, önceden tertiplenmiş bir konuşmaya katılmak gibidir.

Rene Descartes

Kitaplar çok iyi dostlardır; ama ödünç verildiklerinde çok acı çekerler, öylesine kırılırlar ki bir daha asla geri dönmezler.

Rober de Flers

İyi bir kitap, iyi bir bankadan çok daha gerçek bir zenginlik içerir.

Roy L. Smith

Kitaplar da dost gibidir, az fakat iyi seçilmiş olmalıdır.

Sdney J. Harris

En kötü kitabı yazan bile, kitap yasaklayandan daha saygılı ve daha az zararlıdır insanlığa.

Sabahattin Eyüboğlu

Kitaplar bir odanın olduğu gibi, bir kafanın süsü olmaktan ibaret değildir, onlar uygar her insanın günlük ekmeği, ruhun gıdasıdır.

Suut Kemal Yetkin

Size en çok yardım eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplardır.

Theodor Walker

İnsanların bu dünyada yapabildikleri en önemli en güzel ve en değerli şeylere, biz kitap deriz.

Thomas Cariyle

İnsanoğlunun bütün yaptıkları, düşündükleri, elde ettikleri ve başından geçenler kitapların sayfalarında yatmaktadır.

Thomas Cariyle

Ben mutluluğu her yerde aradım; fakat elimdeki küçücük bir kitabı okuduğum küçücük bir yer dışında, hiç bir yerde bulamadım.

Thomas Kempis

Tarih kitapları insanları akıllı, şiirler anlayışlı, matematik cin fikirli, felsefe derin, ahlak kitapları ciddi ve temkinli yapar; mantık ve hitabet ise insana tartışma yeteneği kazandırır.

Thomas Morey

Bir kitap dünyadan daha geniştir, çünkü maddeye düşünceyi katar.

Victor Hugo

Kitap basımı icadı, dünya tarihinin en mühim hadisesidir.

Victor Hugo

Kitaplar, soğuk; ama güvenilir dostlardır.

Victor Hugo

Bilge kişiler, hayatın dertlerine çareyi kitaplardan bulur.

Victor Hugo

Seçilmiş birkaç güzel kitaptan güzel, ne olabilir.

Voltaire

Kitaplarım, bana yetecek kadar büyük krallıktır.

William Shakespeare

Bir kitapta altını çizdiğimiz yerler, doğrudan doğruya bize hitap eden yerler değil midir?

Wolfgang Van Goethe

İçinde bir iyi yanı bulunmayacak kadar, kötü kitap yoktur.

Wolfgang Van Goethe

Kadınlar gençlik için, yemek doymak içindir. Dostlar cemiyet için, seyahatler öğrenmek için, ev; çiçek, taş ve antika şeyler satın almak içindir, bunlar daha sonra insanı fazla ilgilendirmezler. Kitaplar; hem gençlik, hem ihtiyarlık, hem hastalık, hem açlık, hem yel, hem yağmur, hem de soğuk içindir.

Yuan Mie

Kitap ile ilgili Söylenmiş Güzel Sözler
Bu makalenin telif hakkı ve tüm sorumlulukları yazara ait olup, şikayetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
URL:
Etiketler:

Bu makale 1163187 kez okundu

05.12.2013 tarihinde yazıldı
Reitix

Yorumlar

 • ultraslian81
  14.07.2020

  artık korona virüsten sonra bu da pek mümkün değil, insanlar kargo görevlisinin elinden kargo kutusu bile teslim alamaz duruma gelmişlerken bir de üzerine evlerindeki kitapları alın okuyun geri getirin diyebilecek hijyenik ögürlükten çok uzaktalar. ama gerçekten kitap okuma meraklısı olanlar zaten artık kindle gibi dijital ürünlere yöneliyorlar

 • yavuzkurt
  14.07.2020

  en çok da okumayı bile düşünmeden aldığı kitapları (kabul ediyorum, bazı kitaplar set olarak satılıyorlar ve gerçekten de çok şık oluyorlar) sadece sergilemek ve dekor olarak kullanan insanların bu durumu beni üzüyor, kitap okuyarak eskimez, insnalara verin okusunlar geri versinler bari size

 • capsverlan
  11.06.2020

  kitap satışlarında sıklıkla uygulandığı için beni soğutan bir şey, çok iddialı kapaklar altında içi boş ve herkesin bildiği yavan bilgileri paylaşmaktı. maalesef youtube'da da aynı şey kişileri daha fazla izletmeye yönlendirmesi amacıyla yapıldığı için her ikisi de iyi kaynaklardan takip edilirse çok verimli; kötü kaynaklardan ise zaman kaybına yol açıyor

 • ozan002
  11.06.2020

  kitap okumak bir bilgiyi almak için maalesef artık en kısa yol değil, sürükleyici bir roman okumak dediğiniz gibi kişinin hayal dünyasını sonuna kadar zorlamasına ve gelişen olayları kafasında canlandırarak çok farklı bir serüven yaşamasını sağlayabilir ama bir konuda kendini geliştirmek isteyen kişiler için sesli ve görüntülü (video) teknolojilerini kullanmak daha verimli

 • incebellibardak
  11.06.2020

  yapılabilecek onlarca yüzlerce aktivite arasından kesinlikle en dinlendirici ve huzur verici olanı. kitap okurken insanın hayal kurma ve düşünme faaliyetleri de çalıştığı için imgeleme ve anlama becerileri tam anlamıyla çalışmış oluyor. herkesin ihtiyaç duyduğu ve severek yapması gereken bir aktivite, zorla kitap okutulmaya çalışılmasına halen karşıyım ama

 • Kemal.Kaplan
  16.02.2020

  yetişkin insanlar bile artık kitap okumaya zaman ayıramadıkları için storytel gibi uygulamalar kullanmaya başladıklarını söylüyorlar, elimizdeki bu cep telefonları o kadar çok zaman alan ve sürekli bölen cihazlar haline geldiler ki artık kitabın başına geçseniz bile ya bir mesaj geliyor ya da bir uygulamanın bildirimi geliyor

 • seref34
  16.02.2020

  ailelerin kitap okumaya zorlamaları değil kitap okumayı sevdirmeleri gerekiyor zaten, bunun için çocuğun kendi ilgi alanlarına hitap eden kitapları sunmak ve ne okumak istediğine çocukların karar vermesini sağlamak gerekiyor. mesela çocuğun çok sevdiği bir çizgi film varsa, bu çizgi filmin ince de olsa kalın da olsa kitaplarını okumak isteyebilir ama bu kitabı yine çocuk istemeli, yoksa kitapçıdan rafadan tayfa kitapları ya da dergilerini alıp siz çocuğun önüne koyarsanız sevdiğinden de nefret ettirmiş olursunuz

 • Edgar Allen Poe
  16.02.2020

  bence kitap okumayı sevdirmek zorlamasını yapan x kuşağından kaynaklandı bu problem. okullar ödev verdi zorla öğrenciler tatillerinde okusunlar diye, yahu çocuk top oynayacağı yerde kitap okur mu? aileleri de diretti ondan sonra bu kitap bitmeden evden çıkmak yok diye, o kitaplar bitti ama bir kelimesi bile çocuğun aklında kalmadı çünkü o kitap çocuğun yaptığı bir seçim değildi. sonra da y kuşağı (belki de z kuşağı) için kitap okumak kötü ve istenmeyen bir zorunluluk gibi algılanmış oldu

 • alex_uk
  16.02.2020

  kitap okuyan kişi ile okumayan kişiyi iki yerde fark edebilirim ben de. birincisi kopyala yapıştır yapmadan sosyal medyada tweet atmak gibi bir şeyler yaptığında yazım hataları ile, ikincisi ise konuşurken kullandığı kelime dağarcığının genişliği ile. sürekli aynı kelimelerle kendini ifade etmeye çalışıyorsa ve her cümleye başlarken yani şey gibi anlamsız kelimelerle başlıyorsa bu kişilerin tedavisi ancak düzenli olarak bol bol kitap okumaktır diyorum içimden

 • guldane
  16.02.2020

  kitap okumanın faydaları inanılmaz derecede fazla. hepsini geçtim, hem hızlı okuma ve hızlı anlayabilme özelliği bile bence kitap okuyan ve okumayan nesiller arasındaki farkı açıklayabilecek nedenlerden birisi. şimdi bu kadar eğlenceli teknolojik seçim arasında yetişkinler bile kolay kolay kitap okuyamazlarken çocuklara kitap okumayı sevdirebilmek nasıl mümkün olacak?

 • izzet
  22.01.2020

  televizyon izlemek bile demode oldu ama kitap okumak asla geçici bir moda olarak uçup gitmeyecek. ben de eskiden olduğu gibi tek aktivite olarak saatlerce kitap okumanın artık çok zor olduğunu kabul ediyorum ama düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanmış birisi istese de bu faydalı alışkanlığından kopamaz

 • B.Akkoç
  28.11.2019

  instagram yorumlarında yazım hatası yaparak kitap okumadığını belli edenlerden biliyoruz zaten bunu, kitap okumak artık zamansal açıdan olmasa bile ilgi dağıtıcı onca eğlenceli teknoloji arasında biraz arka sıralara düşmüş olabilir bunu doğal karşılamak gerek. televizyonun bile olmadığı yüzlerce yıl önce insanlar kitap okurlardı ama çocukluğundan itibaren bu alışkanlığı kazanmamış birisinin şimdi 30 yaşında kafasını bu kadar teknolojiden kaldırıp saatlerce kitap okuması zor bir geçiş

 • kadirkose
  28.11.2019

  herkes kitap okuyacak zaman bulamadığından şikayetçi ama hiç de instagram'a bakacak zaman bulamıyorum diyen birisini görmüyorum nedense, günde 15 story atıp herkesin paylaşımlarına like atan birisinin kitap okumaya zaman bulamıyorum demesi hiç inandırıcı gelmiyor doğal olarak

 • uzaklar
  10.10.2019

  kitap okurken bazen arada kafam düşüncelere dalıp gidiyor ve bir de bakıyorum ki okuduğum kitabın son 5-10 sayfasını hiç anlamamışım, okumuşum ama kafada gram kalmamış, sanki konuşan birini duyup da dinlememişim gibi. bu tip durumlarda hiç üşenmeden en son nerede anlar durumda kaldığımı bulur, kitap ayracını da oraya koyarım. mesele kitabı bitirmiş olmak değil anlamış olmaktır

 • zarko777
  31.05.2019

  okunmayan kitabın kimseye faydası yoktur, bu yüzden kılıfı güzel diye raflarınızı süsleyecek kitaplar almayın ne olur, ne size faydası var, ne de sizin ne kadar boş olduğunuzu bilen arkadaşlarınızın ihtiyacı var bu dekor muamelesi yapacağınız kitaplara

 • denizil
  24.05.2019

  eğer iş yerleri de çalışanlarını sahiplenecek kadar dik durmuyorlarsa, kurumsal yapılarından ödün veriyorlarsa, asgari ücreti hesaba yatırıp da bir kısmını elden geri istiyorlarsa her çalışan da ailesine bakmakla yükümlü olduğu için kendisini daha iyi şartlara taşıyacak başka bir iş yerine geçme hakkına sahiptir

 • w_ziya
  22.04.2019

  çalışanlar kurumunu sahiplenecek kadar motive değillerse zaten her iş yeri her çalışan için geçici olarak değerlendirilir, bir yandan çalışır gibi yaparken diğer yandan da atlayabileceği daha iyi şartlardaki başka iş yerlerinin ilanları taranır. halbuki maddi ve aidiyet olarak tatmin olan çalışanlar bu gibi gereksiz dikkat dağılmalarına maruz kalmadan kendilerini ve kurumlarını geliştirmeye çaba sarf ederler. madalyonun bir yüzü de işin etik ve ahlak tarafı elbette, bu yüzden insan kaynakları departmanlarına da insan seçme konusunda büyük işler düşüyor

 • fawless
  22.04.2019

  izlemek de bir şeyler öğrenmenin ya da belirli bir alanda bir problemi nasıl çözebileceğinin çözümlerini elde edebileceğin çok efektif bir yolu ama bizde maşallah herkesin takip ettiği 8-10 dizisi olduğu için evinde diziyi kaçıran nasıl olsa işte çaktırmadan izlerim diyor, bunu yaparken de etrafına da şov yapıp bakın ben nasıl hem dizi izleyip hem de çalışıyormuşum gibi görünebiliyorum demek istediği için bu diğer çalışanlar tarafından da bir anda normalleşiyor ve bir kurum nasıl onca personeline rağmen işlerini yetiştiremez isimli hikaye başlamış oluyor

 • cevat
  22.04.2019

  akıllı telefonlardaki internete bağlanabilme özelliği sayesinde çalışanları internet erişim sınırlamaları ile kısıtlayabilme dünyası sona erdi, isteyen açıp youtube'dan kulaklığı ile takılabiliyor, açıkçası ben de işini yapan birisinin etrafını rahatsız etmedikten sonra istediğini yapabilmesi gerektiğini düşünüyorum

 • psychokiller
  22.04.2019

  nedense kurumlarda çalışanların oturup bir şey izlemesi yasakken bir şeyler okuması serbesttir, buna rağmen açıp da iki satır kitap ya da yazı okuyan kimseyi göremezsiniz de insanlar bunun yerine ikişerli üçerli gruplar halinde dedikodu yapmayı daha cazip bulurlar. acaba yasak olsa gizli gizli okumaya çalışırlar mıydı merak ediyorum

 • hamburg
  27.02.2019

  kütüphane içerisinde kitap sergilemek benim de aklıma gelebilecek en itibarlı gösteriş yapma şekli ama kitapların aralarına giren tozlar konusuna da bir çözüm bulmanız gerekebilir, yoksa alerjisi olmayan birisi bile havasız ve tozlu bir ortamda rahatsız olabilir

 • serkan engin
  27.02.2019

  kitabı kalemle çizip notlar almanın ve yıllar sonra da kendi aldığı notlara bakıp bir kısmını hatırlamanın verdiği hazzı hiçbir şeye değişmem, ama biriken kitaplar ile duygusal bağ kurup da kimseye verememek ve artık koyacak yer bile bulamamak da işin olumsuz yanları

 • ismaillkarat
  27.02.2019

  yatmadan önce kitap okumak, uykuya dalma sürecini hızlandırıyor ve beyine en son yazılan bilgiler daha kalıcı olduğu için uyumadan önce okunmuş olan bilgiler hafızada daha kalıcı olarak saklanmış oluyor, telefondaki mavi ışık ise tam tersi bir etki ile uykuya geçme konusunda olumsuz etki yaratıyor, bu yüzden yatakta tabletten ya da telefondan kitap okumak yerine basılı bir kitaptan okuma yapmak çok daha faydalı

 • aylahanim
  29.11.2018

  tablet ya da telefondan bir şey okumak isteyince cihazın ışığı direk yüzünüze vuruyor ve hem erkenden yoruluyorsunuz hem de cihaza gelen bildirimler okumanızı sürekli bölüyor, kağıt israfı yapmayalım ama kitap dediğiniz de kağıt olmadan olmuyor

 • altunbezel
  07.04.2018

  evlilik ile ilgili bu son yorumu yazan kişi de kitap okuyan birisi mi yani? yav sana ne kim ne isterse yapsın, elbette herkesin en kültürlü ve birikimli insanlarla birliktelik kurmasını umarız ama başkasının hayatına burnunu sokarak şunu yap bunu yapma diyen insanlara da hiç tahammülüm yok

 • Y.Akbulut
  14.06.2016

  Kitap okumayan kisiyle evlenmeyin.

 • arda
  09.05.2016

  çağ atlamanın zamanı geldi, birileri de e-kitap hakkında söylenmiş güzel sözler var mı diye araştırsa ne var yani? dünya para verip tablet aldık bir de baktık ki bir işe yaramaz saçma sapan bir aletmiş ama çok güzel kitap okunuyormuş onda

 • kaptan64
  09.02.2016

  kitap arkadaş falan değildir, bilgidir! arkadaşlarınız dışarıda onlara da zaman ayırın ama kitap okuyarak da kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyin

 • mehmet eryılmaz
  09.01.2016

  bence de kitap insanın en iyi arkadaşıdır, sizi asla yalnız bırakmaz

 • mustafaxyy
  26.12.2015

  Kitapsız bir ev üzücüdür. Daha da üzücüsü ise okuyanı olmayan kitaplarla dolu bir evdir.'

 • yasargulec
  26.10.2014

  En güzel dostum kitaptır. Asla yanıltmaz beni.

 • sco
  16.10.2014

  Hacettepe üniversitesinin girişinde tek kitaplı insandan korkarım yazan kocaman bir duvar vardı bir zamanlar. ama kaldırmışlar sanırım

 • aydost
  16.10.2014

  kitap bir insanın en bilgili ve öğretici arkadaşıdır

Bu yazıya siz de yorum yapabilirsiniz

İnternet sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi.