01.12.2013

Eğitim ile ilgili Söylenmiş Güzel Sözler

eğitim

Eğitim, ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için, rehber olmalıdır.

A. North Whitehead

Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.

Albert Einstein

Eğitim sisteminin belli bir düzene göre işlemesine karşılık, yaşam okulu düzensiz ve karışıktır.

Albert Einstein

Her insanın iki eğitimi vardır: Biri başkalarından aldığı, öteki ve daha önemlisi ise kendi kendine verdiğidir.

Albert Schweitzer

Napoleon Bonaparte ve Lincoln, doğdukları günden itibaren /engin, şımarık aile çocukları gibi büyüyüp onlar gibi terbiye alsalardı bugün anladığımız ve tanıdığımız insanlar olamazlardı ve dünya onları tanımazdı.

Alexis Carrel

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.

Aristoteles

Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır.

Aristoteles

Eğitim, meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir.

Bernard Shaw

Eğitim görmüş bir kimsede, ilk göze çarpan şey kafasının metodlu çalışmasıdır.

Calvin Coleridge

İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar,

Cervantes

Eğitim, ekmek ve sudan sonra, halkın en zorunlu lhuyaı>ıı|if..

Dante Alighieri

Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.

Eflatun

Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır.

Erich Fromm

Öğretim sınıfta biter; fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer.

F. W. Robertson

Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir, bunları kullanılır hale getiren eğitimdir.

François de La Rochefaucauld

Eğitimin amacı, doğuştan insanda var olan cevheri işlemek, özü geliştirmektir.

Galiani

Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.

Galileo Galilei

İnsanlara nereye gideceklerini söyleyip oraya nasıl gideceklerine kendilerinin karar vermesini sağlarsanız, alınacak sonuçlara hayran kalırsınız.

General George Patton

Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir.

Heinrich Mann

Eğitim olgusunun en şaşılacak yanı, yararsız bilgilerden oluşturduğu bilgisizlik dağının yüksekliğidir.

Henry Adams

Eğitimin asıl büyük amacı, bilgilenmek değil, eyleme geçmektir.

Herbert Spencer

Eğitim ana dizinden başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.

Hosea Bacon

İnsan, eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır.

Immanuel Kant

İnsan kuvvetsiz, mukavemetsiz ve istinatsız doğar; onu kuvvetli, mukavemetli bir insan yapacak olan terbiyedir.

Jean J. Rousseau

Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip olanların, kanatları vardır; ama ayakları yoktur.

Joseph Joubert

Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek.

Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın,

Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, halkı eğit o zaman...

Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın,

Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın,

Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen toplumu.

Birisine bir balık versen, doyar bir defa;

Balık tutmayı öğret, doysun ömür boyunca...

Kuan Tzu

Terbiye piyano eğitimine benzer, genç yaşta alışılmaca asla öğretilemez.

La Gou

Eğitim, bir insanın dikdatör olmasına değil, önder olmasına yarar.

Lord Braugham

Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır

Lord Byron

Eğitim, okulun eseri değil, insanın kendinde mevcut faziletlernin eseridir.

Louis Bromfield

Eğitim; kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil.

Mark Twain

Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur, hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlâkları iyiye çevirebilir, kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar, insanları melekler seviyesine çıkarabilir.

Mark Twain

Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe mekanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlaf Vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.

Mustafa Kemal Atatürk

Yeteri derecede eğitime sahip olmalısın ki çevrendeki insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki onları küçük görmeyesin.

M. L. Boren

Bir şeyi bilmek nasıl beceriyse, onu öğretebilmek de beceridir.

M. T. Cicero

Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir.

Montaigne

Eğitim sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez

Nicolas Boileau

İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, işleriniz kötü gidiyorsa dört katına...

Peter Senge

Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar.

Ralph Waldo Emerson

Eğitimin ilk ve en iyi merkezi evdir.

Samuel Smiles

İnsanlar birey halinde eğitilmelidir; çünkü ancak bireylerin tek başlarına yükselmesiyle, toplumların yeterli bir şekilde yükselmesi mümkün olabilir.

Samuel Smiles

Dünya bundan böyle yek vücut, tek cemaat değil, bu cemaati gerçekleştirmek için sadece tekniklerin ve bilgilerin aktarılmasından ibaret kalmayan, aynı zamanda hareketin anlam ve gayelerini de araştırmaya çağıran, bir eğitim sistemine muhtacız. Bunun için ise dünyanın bütün bilgeliklerini, seferber etmek zorundayız.

Sarvepalli Radhakrisnan

Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum; ama eğitimin gücüne, daha çok inanıyorum.

Seyyid Kutub

Kime eğitimli diyeceğim; ben, öncelikle koşullar tarafından yönetilmek yerine onlara egemen olan, her fırsatı yiğitçe karşılayan ve zekice hareket eden, tüm iş ve ilişkilerinde onurlu olan, huysuz kişilere ve olumsuzluklara iyi yaklaşan, ayrıca zevklerini kontrol altında tutan ve talihsizliklere boyun eğmeyen, başarıyla şımarmayan insanlara eğitimli derim.

Socrates

Kızlarını okutmayan millet, oğullarını öksüzlüğe uğratmış demektir, hüsranına ağlasın.

Tevfik Fikret

Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh için de eğitim odur.

Thomas Edison

Ralph Waldo Emerson, kendi yurttaşlarına dünyanın en iyi öğretmenlerini yetiştirmelerini öğütlemiştir.

Van Wyek Brooks

Eğitim, kabiliyetleri olgunlaştım; ama vücuda getiremez.

Voltaire

İnsan için en güzel terbiye, insanın kendi kendine verdiği terbiyedir.

Walter Scott

Eğitim, çocuğu önce dünyada, sonra da özel çevrelerde varlığını sürdüreceği şartlara, hazırlamak demektir.

Wolfgang Van Goethe

Eğitim, insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri, nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir.

Wolfgang Van Goethe

Bir erkek terbiye edildiği vakit, bir tek fert, bir kadın terbiye edildiği vakit ise bütün bir aile terbiye edilmiş olur.

Wolfgang Van Goethe

Eğitimden yoksun olan insanlar, ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkumdurlar.

Ziya Gökalp

Eğitim ile ilgili Söylenmiş Güzel Sözler
Bu makalenin telif hakkı ve tüm sorumlulukları yazara ait olup, şikayetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
URL:
Etiketler:

Bu makale 384012 kez okundu

01.12.2013 tarihinde yazıldı
Reitix

Yorumlar

 • kartopum19
  23.07.2021

  her bölümün eğitim sistemi farklı olduğu için genellemelerden kaçınmak lazım. örneğin eğitim fakültelerinin dersleri uzaktan pekala yapılabilir, ama mühendislik bölümlerinin uygulamalı dersleri için uzaktan eğitim yeterli midir derseniz işin rengi değişir. ama bölümlere göre farklı uygulamalar yapılamayacağı için de benim tercihim önce sağlıktan yana, geçtiğimiz yıl ders aldık ve artık uzaktan eğitim konusunda çok da bilgiliyiz. verimliliği yüksek tutabilmek için de öğrencisi de eğitimcisi de artık çok daha bilinçli

 • canergemveren
  23.07.2021

  hibrit sistemlerden bahsediliyor üniversitelerde, okulu ile aynı şehirde olan öğrencilerin derslere katılması ve ders ortamında aynı zamanda uzaktan eğitim de yapılması gibi bir fikir sanırım bu. özellikle laboratuvar dersleri için uzaktan eğitim haliyle verimsiz oluyor ama diğer dersler için bence halen eğitimin uzaktan yapılmaya devam edilmesi daha mantıklı

 • Mustafa Mert
  23.07.2021

  tatil beldelerindeki maskesiz kalabalıkların fotoğraflarını gördükçe vaka sayılarının nerelere gideceğini az buçuk tahmin edebildiğimi düşünüyorum. Aşıların koruyuculuk oranı şimdilik iyi ama varyantlara karşı uzun dönemde koruyuculukları konusunda yeterli veri olmadığı için uzaktan eğitime bu yıl da devam edilir diye bekliyorum

 • morhan
  23.07.2021

  eğitim düzeyi yüksek olup da halen yerlere arabasından çöp atan çok insan biliyorum, asıl eğitim aslında 3. kuşaktan itibaren üniversite mezunu olabilmek ile ilgili. anne babanın yanında aile eğitimi almadan ya da sosyal bir ortama sahip olmayan bir kampüste eğitim görmüş bir birey için eğitimli demek bence doğru değildir

 • aramo
  23.07.2021

  aynı binalar ve arabalara sahip iki ülkeyi yan yana koyup aralarında ne fark var diye bakarsanız hemen eğitim düzeylerini anlamaya çalışırım. Örneğin kaldırıma zorla park etmeye çalışmasınlar diye kaldırımlar bir ülkede hep yüksek ise o ülkede eğitim seviyesi düşüktür diyebilirim, bu bilginin henüz bir istisnasını da görmedim

 • tatatataam
  06.01.2021

  o zaman okullardaki eğitim sistemi ile açık öğretim eğitimi arasında ne fark kalmış olacak? öğretmenler ile kendi sınıf arkadaşlarının bulunduğu bir ortamda öğrenciler uzaktan bile olsa soru sorma ve anlamadığında tekrar anlattırma şansına sahipler. videoda interaktif olabilme şansı olmadığı için bence öğretmenlerin anlatımlarının standart olarak iyileştirmesi gerek

 • irem
  06.01.2021

  binlerce farklı okulda her gün aynı derslerin aynı konuları işleniyor, mesela fizik dersinde bir basınç konusu muhtemelen şu anda yüzlerce farklı öğretmen tarafından öğrencilerine anlatılıyor. peki bu kadar tekrara düşmek yerine bir tane çok iyi bir fizik öğretmeni bu konuyu bir kere anlatsa da her öğrenci onu izlese olmuyor mu?

 • xuleldar
  15.11.2020

  Devletlerin halkını eğitmesi, ailelerin çocuklarını eğitmesi gibidir. Eğitim önce temelden başlar. Hayatın her aşamasında ince ince işlenen bir eğitim sistemi sonunda kimsenin bozamayacağı, müdahale edemeyeceği bir yumak olarak büyüyerek katlanır ve artık dışarıdan çaba gerektirmeden kendi akışında devam eder. Fakat önce özün önemsenmesi unutulmadan...

 • teknak
  24.10.2020

  eğitimin uzaktan da olabileceğini bence geçtiğimiz dönem denedik ve öğrendik. bu konuda teknolojiler geliştirdik ve evden çalışabileceğimiz bir düzen kurduk. bu saatten sonra covid'in tam anlamıyla tedavisi bulunup vaka sayısı tüm ülkede sıfırlanmadan örgün eğitime geçmek kesinlikle bence de hiç mantıklı olmaz

 • seloo
  24.10.2020

  açıklanan vaka sayıları bile artık korku filmlerinden beter korkutur hale gelmiş durumda, açıklanmayan rakamlar ise artık ne kadar açıklanamaz durumda ise durumun ne kadar vahim olduğunu göremiyoruz bile. bu ortamda çocukları okullara göndermek bence çok tehlikeli bir seçim olacak

 • kaptanelvıs
  01.10.2020

  bence zaten akıllı telefonlar çıktığından beri tüm eğitmenler zaten bu gerginliği yaşıyorlardı. hatta sadece eğitmenler değil, herkes her an o esnada ses ya da görüntü olarak kayıt altına alınıp alınmadığından endişeleniyor. dünyadaki herkesin her an cebinde bir kayıt aleti olması fikri en kral distopya kitaplarında bile olamayacak kadar çatlak bir fikir

 • mervetekin
  01.10.2020

  öğrenciler de zoom ve benzeri programlarda dersleri kayıt altına alıyorlardır ve dersi kaçırma ya da anlatılma esnasında anlamama problemlerini bu sayede çözebilmişlerdir diye düşünüyorum. eğitmenler açısından sürekli olarak kayıt altında olduklarını bilmek zor olabilir ama

 • kaanbey
  01.10.2020

  özellikle eğitmenler için ders anlatmak artık canlı ders sistemleri sayesinde muhtemelen çok daha kolay olmuştur, kendi öğrencilik dönemlerimi düşününce bütün hocaların dersin çoğunu sınıfta dur sus diye sesini duyurmakla geçirdiğini hatırlıyorum, artık her eğitmenin istediği bir sessizlik tuşu var derslerinde kullanabildikleri :)

 • zozdogan
  06.08.2020

  kendi uzmanlığı konusunda süreli olarak literatür taraması yapan ve yabancı kaynakları takip eden kişilerin eğitimlerine de yaptıkları işlere de güvenirim ama 30 yıl önce üniversite bitirip de halen üzerine yeni kitap açmadan iş biliyor geçinenlere kolay kolay iş emanet etmem, çünkü bilgilerinin son kullanma tarihi çoktan geçmiştir

 • yarenn_26
  30.05.2020

  az bilgi büyük bir öz güven getirirken çok bilgi ise daha mütevazi ve az bildiğini söyleyen insanlar görmenizi sağlar. çok atıp tutan, ben yaparım diyen insanları gördüğünüzde hemen aklınıza bu gerçek gelsin. insan öğrendikçe cahilliğinin farkına varan ve eksiklikleri konusunda kendini yetersiz gören bir canlı

 • tamtam
  02.03.2020

  bir alan özelinde alaylılar ile diploma sahipleri arasında çok temel bir farklılık vardır. diploma sahipleri alaylıları meslekten saymak istemezler ama alaylı olanlar, üniversite eğitimi almış olan rakiplerinden çok temel bir üstünlüğe sahiptirler: usta çırak ilişkisi ile işi öğrenmiş olmak. üniversitelerde ise teorik bilgi daha yoğun verilir ve teori ile pratiğin üstünlüğü ile alaylı ile diploma sahibinin rekabeti aslında özünde aynı şeydir

 • nhilist
  02.03.2020

  türkiye'deki üniversite sayısı 2020 diye internette arama yapınca 200'ü aşkın üniversitemiz olduğunu öğrendim ve bir çoğunun adını hiç duymadım bile. akademisyen kadrosuna bakıyorum, atıf almamış profesörler bile var. şimdi bu kurumların hepsini aynı kefeye koymak ve her birinin mezununa da üniversite mezunu demek adil midir?

 • networkman
  02.03.2020

  insanlar kendi eğitimlerinden bahsederken "eğitim hayatı" diye bahsederler çünkü dile kolay, üniversite mezunu bir kişi hayatının 17 yılını eğitime ayırmış oluyor, gerçekten de bir hayat olabilecek kadar uzun bir zaman. üstelik bu hayatın belirleyici olan kısmı da en sonunda seçmiş olduğunuz 4-5 yıllık üniversite eğitimi. istemediğiniz bir eğitimi aldıysanız ya da karar değiştirirseniz bütün yılların emeği olan diploma işlevini yitiriyor

 • seref34
  12.02.2020

  özellikle teknik ve mühendislik alanlarında güncel literatürü takip edebilmek açısından bilgiye erişebilmek çok konforlu ve çağdaş bir şey ama hiçbir inşaat yoktur ki 5. kattan inşaasına başlanabilsin. önce uygun arsa yan, beyin olmalı. sonra temel atılmalı (bilimsel hazırlık ve gerekli temel bilgiler), sonrasında da kat kat sağlam bir şekilde inşaat çalışmaları devan etmelidir

 • seyma
  12.02.2020

  bence de bilginin hemen önümüzde ya da cebimizde duran akıllı cihazların içinde olmasının aslında bize yeni bir faydası olmadı çünkü o bilgileri öğrenmek isteyen insanlar kitaplar alarak, kurslara giderek ya da alaylı olarak öğrenebiliyorlardı. öğrenmesi zor olan bilgiyi öğrenebilmek ve uygulayabilmek asıl zor olan, yoksa tarih kitabı gibi ne nerede hangi yılda olmuş bu bilginin kimseye faydası yok

 • xenix
  12.02.2020

  bilginin niceliği değil niteliği onu kıymetli yapar. mesela onlarca yıl okul hayatımızda kaçımız bile isteye onlarca derste başarılı olmak için çalıştık? amacımız en iyi diplomaya ve en nitelikli bilgilere sahip olmak ve bu sayede en iyi işe sahip olmaktı. herkesin erişebildiği bilgi bu yüzden herkesin seve seve çekmek isteyeceği zorluk anlamına gelmiyor. insan tam anlamıyla zorunda olmadan öğrenme kapasitesini sonuna kadar kullanamıyor

 • ruhan
  12.02.2020

  eğitim, bilginin bir kişiden diğerine aktarılması hadisesi olarak tanımlandığında sınırsız çoğalma gücüne sahip olan bir şeydir. yani ne verenden bir şey eksiltir, ne de bilgiyi alanların sayısı arttığında kişi başı düşen bilgi azalır. bu yüzden internetin en büyük faydası ne oldu diye düşündüğümde aklıma her zaman bilgiye sınırsız erişim gelmiştir.

 • yesil417
  19.11.2019

  40 yaşındaki merak ve araştırma öğrenme isteği olduğunda hem öğrenecek zaman olmuyor hem de kafa eskiden olduğu kadar çabuk kavrayamıyor karmaşık durumları. 10 yaşındaki bir çocukta ise doğal olarak öğrenmek yerine tanışmak ve oynamak var ve eğitim çoğunlukla isteksizce karşılanıyor. sonuç olarak 10 yaşındaki kafada 40 yaşındaki bilinç olsa çok efsane olacakmış ama bu da hayatın mizah anlayışı işte

 • berrin_izmir
  08.08.2019

  insan kendisine altın tepside sunulan nimetlere burun kıvırma eğiliminde olan bir canlı maalesef, bir tarafta çocukları en iyi eğitimi alsın diye büyük şehirlerde özel okullara ve kurslara para döken ebeveynlerin isteksiz çocukları varken diğer tarafta da köy okullarına gidebilmek için ger gün 10 kilometre yürümek zorunda kalan ve okumak isteyen çocuklar olunca insanın içi burkuluyor

 • Haluk Şener
  08.08.2019

  gençlerimizi eğitimden nefret ettirmeye devam ettiğimiz sürece sadece ezberi kuvvetli nesiller yetiştirip her sınav döneminde yeni bir sabır testi yapmaya devam etmiş oluruz o kadar. gencecik insanlar, eğitimi ezberlediklerini en iyi hatırlayanlar arasında bir yarışma olarak görmeye devam ettikleri sürece bilimsel faaliyetlere katılmak bir yana dursun, kitap okumaktan bile nefret etmeye devam etmiş olacaklar

 • olcay
  18.07.2019

  yaşı olmayan uğraşlardan belki de en önemlisi eğitimdir. öğrenmek istediğiniz bilgi her ne olursa olsun bir tık uzağınızda olması içinizi rahatlatırken öğrenme aşkı sizi diğer tüm uğraşlarınızı bırakıp bu alana yönelmenizi sağlayacaktır.

 • temizbilek
  14.06.2019

  eğitim yaşlarının da 7-18 arasında olduğunu hesaba katacak olursak tam da hareketli olmak istenen zamanlar olduğu için hak verdiğim bir teori oldu sizinki. insanın en kıpır kıpır hareketli olduğu dönemde 50 dakika kıpırdamadan oturmak zorunda bırakılması aslında uykuyu çağrıştıran bir eylem, bu şekilde öğrenim yapmak en verimli yöntem olmayabilir

 • yasargulec
  14.06.2019

  eğitim hayatımız bile oturarak geçti, iş hayatları da tamamen bilgisayar başında oturmak üzerine kurulu. halbuki insan vücudu hareket etmesi üzerine programlanmış bir metabolizma. hareket ederek sindirip hareket ederek düşünebilir insanlar. öğrenme de oturarak olması değil hareket halinde olması gereken bir eylem. bir yerlerde okumuştum, gelecek nesiller bizlere neden sınıflara yürüyüş bandı koymadığımız için çok gülecekler diye

 • bostonlu
  16.05.2019

  teknoloji çağında çocuk olmak çok şanslı bir kuşak olmak anlamına geliyor ama işin bir de rahatsız edilmeden hayatın kendisine konsantre olmak boyutu var haklısınız, bunca sınırsız seçenek arasında kısıtlayıcı olmak da çok zor, eskiden kaçan dizinin tekrarı vardı, zaman da vardı ve kaçıran sonra açar izlerdi. şimdi her an takip edilmesi gereken binlerce mecra arasında tekrara zaman bile yok

 • zsentas
  16.05.2019

  bir gencin bugün iyi bir üniversiteden mezun olabilmesi kolay değil, eskiden saatlerce masa başında kitaplardan kafanızı kaldırmak çok olağan bir çalışma biçimiydi, aileniz bile sizi yemek araları dışında rahatsız etmezdi ki bölünmeyin diye. bugün telefonuna herhangi bir sebepten 5 dakikadan daha uzun süre bir bildirim almayan kimse var mı? ya da youtube'da kaçırmamanız gereken canlı yayınlar, sosyal medyada neler olup bittiği, kimlerin hangi tweet'lere nasıl yanıtlar yazdığı gibi dikkat dağıtıcı ve konsantre olmayı engelleyici onlarca unsur var, açıkçası ben kolaylıklar diliyorum

 • Reyhan.Karakaya
  16.05.2019

  ahlak, hoşgörü ve eşitlik gibi temel değerlerden yoksun olarak büyüyen çocuklar atom fiziği de okusalar uzay mühendisi de olsalar en temel derslerden mahrum kalmış olacakları için toplumsal anlamda değerden çok zarar üretirler. bu yüzden eğitim sistemimizin rakip ya da düşman yetiştirir biçimden çıkıp takım çalışması ve dayanışma modeline geçmesi çok daha faydalı bir seçim olur

 • isa650
  09.04.2019

  laf olsun diye alınmış eğitimin de konu komşu görsün diye duvara asılmış diplomanın da bir anlamı yok. eğitimi yaygınlaştırmak ne kadar gereklilikse o eğitimi her yerde aynı homojenlikte vermek de o kadar gerekliliktir, diploma ayırt edilen bir kültürde adı bilinmeyen bir üniversiteyi bitirmiş olmak bu yüzden ne kadar anlamlıdır tartışılabilir

 • serhat63
  19.02.2019

  her şeyi öğrenmek istemek ve bilginin erişim ve öğrenme eğimi arttıkça kıymetlendiğini bilerek zor konularda daha detaylı bilgi sahibi olarak bu bilgileri de başkalarıyla paylaşmamayı seçmek tipik bir plaza mühendisi özelliği. insanlar artık açık kaynaklı projelerde daha etkin olarak rol alabilecekleri şekilde çalışırken biz hala sadece ben bileyim kafasında iş yapmaya çalışıyoruz

 • turgay dikgez
  06.11.2018

  kendinize yapabileceğiniz en iyi yatırım kendinizi en iyi şekilde geliştirmek ve ilgi alanınıza giren alanları becerilerinizi de tanıyarak harmanlamak ve kesişim kümesinde kalan konularda eğitmektir

 • bruksel
  30.09.2018

  çocukluk dönemimizdeki öğretmenleri baş üstüne koyar ve hep güler yüzle hatırlarız ama şöyle bir geriye bakıyorum da olması gerektiği kadar iyiler miydi? ya da bugün emekli öğretmen olduğunu söyleyen insanlar birer eğitimci olarak ne kadar gözümüze yeterli geliyor? eğitimci olmak biraz da doğuştan gelen bir beceriyi gerektiriyor bence, hamurunuzda varsa çok iyi bir öğretmen olabilirsiniz ama yoksa istediğiniz kadar konunuzda uzman olun, o bilgiyi karşıya aktaramazsınız

 • adnuf
  30.09.2018

  eğitmin ne şekilde verileceğinin dayatıldığı ve hangi eğitimi almak istemesinden bağımsız olarak ilgi ve beceri sahibi olmadıkları alanlarda eğitim almaya zorlanan insanların oluşturduğu bir eğitim sisteminde eğitmenlerin eleştirilmesi gayet olağandır, kaldı ki o eğitmenlerin eğitmenlik becerileri ve konuya olan odaklanmaları ve yeterlilikleri de başka bir tartışma konusu olmalıdır

 • yudum
  27.07.2018

  eğitim verenlerin bile eleştiri konusu oldukları bir dönemdeyiz, öğretmen kadar özel bir meslek daha aklınıza geliyor mu da bu kadar rahat eleştirebiliyorsunuz?

 • aizen
  12.04.2016

  marsın hindistan'dan daha yakın olduğunu sanan bir toplumda hangi eğitim pardon?

 • lazpart
  04.02.2016

  eğitim sadece defter kitap değildir, hayat eğitimin ta kendisidir

 • aydost
  09.11.2014

  Cahil insanlara bir şey anlatmak zordur. eğitim görmeli insan az da olsa.

 • will23
  03.11.2014

  eğitim her medeniyetin en önemli bileşenidir

 • kadie17
  20.10.2014

  bence söze gerek bile yok, eğitime ne kadar muhtaç olduğumuzu artık hepimizin görmüş olması gerek

Bu yazıya siz de yorum yapabilirsiniz

İnternet sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi.