09.05.2013

Almanca Önemli Düzensiz Fiiller

Almanca'da en sık kullanılan düzensiz fiillerin listesi

Wichtige starke und unregelmäßige Verben 

Infinitiv Präsens (3. Pers) Präteritum (3. Pers) Perfekt (3. Pers)
an/fangen fängt an fing an hat angefangen
an/rufen ruft an rief an hat angerufen
an/ziehen zieht an zog an hat angezogen
auf/stehen steht auf stand auf ist aufgestanden
aus/steigen steigt aus stieg aus ist ausgestiegen
backen backt/bäckt backte hat gebacken
befehlen befiehlt befahl hat befohlen
beginnen beginnt begann hat begonnen
beißen beißt biss hat gebissen
bekommen bekommt bekam hat bekommen
biegen biegt bog hat gebogen
biegen biegt bog ist gebogen
bieten bietet bot hat geboten
binden bindet band hat gebunden
bitten bittet bat hat gebeten
bleiben bleibt blieb ist geblieben
braten brät briet hat gebraten
brechen bricht brach hat gebrochen
brechen bricht brach ist gebrochen
brennen brennt brannte hat gebrannt
bringen bringt brachte hat gebracht
denken denkt dachte hat gedacht
dürfen darf durfte hat gedurft
ein/laden lädt ein lud ein hat eingeladen
ein/steigen steigt ein stieg ein ist eingestiegen
empfangen empfängt empfing hat empfangen
empfehlen empfiehlt empfahl hat empfohlen
essen isst hat gegessen
fahren fährt fuhr ist gefahren
fallen fällt fiel ist gefallen
fangen fängt fing hat gefangen
fern/sehen sieht fern sah fern hat ferngesehen
finden findet fand hat gefunden
fliegen fliegt flog ist geflogen
fließen fließt floss ist geflossen
fressen frisst frass hat gefressen
frieren friert fror hat gefroren
frieren friert fror ist gefroren
geben gibt gab hat gegeben
gefallen gefällt gefiel hat gefallen
gehen geht ging ist gegangen
gelingen gelingt gelang ist gelungen
gelten gilt galt hat gegolten
genießen genießt genoss hat genossen
geschehen geschieht geschah ist geschehen
gewinnen gewinnt gewann hat gewonnen
gießen gießt goss hat gegossen
graben gräbt grub hat gegraben
greifen greift griff hat gegriffen
haben hat hatte hat gehabt
halten hält hielt hat gehalten
hängen hängt hing hat gehangen
heben hebt hob hat gehoben
heißen heißt hieß hat geheißen
helfen hilft half hat geholfen
kennen kennt kannte hat gekannt
kommen kommt kam ist gekommen
können kann konnte hat gekonnt
lassen lässt ließ hat gelassen
laufen läuft lief ist gelaufen
leiden leidet litt hat gelitten
leihen leiht lieh hat geliehen
lesen liest las hat gelesen
liegen liegt lag hat gelegen
lügen lügt log hat gelogen
messen misst maß hat gemessen
mögen mag mochte hat gemocht
müssen muss musste hat gemusst
nehmen nimmt nahm hat genommen
nennen nennt nannte hat genannt
raten rät riet hat geraten
rennen rennt rannte ist gerannt
reiten reitet ritt ist geritten
riechen riecht roch hat gerochen
rufen ruft rief hat gerufen
schaffen schafft schuf hat geschaffen
scheinen scheint schien hat geschienen
schießen schießt schoss hat geschossen
schlafen schläft schlief hat geschlafen
schlagen schlägt schlug hat geschlagen
schließen schließt schloss hat geschlossen
schneiden schneidet schnitt hat geschnitten
schreiben schreibt schrieb hat geschrieben
schwimmen schwimmt schwamm ist geschwommen
schreien schreit schrie hat geschrien
sehen sieht sah hat gesehen
sein ist war ist gewesen
senden sendet sandte hat gesandt
    sendete hat gesendet
singen singt sang hat gesungen
sinken sinkt sank ist gesunken
sitzen sitzt saß hat gesessen
sollen soll sollte hat gesollt
sprechen spricht sprach hat gesprochen
springen springt sprang ist gesprungen
stehen steht stand hat gestanden
stehlen stiehlt stahl hat gestohlen
steigen steigt stieg ist gestiegen
sterben stirbt starb ist gestorben
streiten streitet stritt hat gestritten
tragen trägt trug hat getragen
treffen trifft traf hat getroffen
treiben treibt trieb hat getrieben
treten tritt trat ist getreten
trinken trinkt trank hat getrunken
tun tut tat hat getan
verbinden verbindet verband hat verbunden
verbringen verbringt verbrachte hat verbracht
vergessen vergisst vergaß hat vergessen
vergleichen vergleicht verglich hat verglichen
verlassen verlässt verließ hat verlassen
verlieren verliert verlor hat verloren
versprechen verspricht versprach hat versprochen
verstehen versteht verstand hat verstanden
vor/schlagen schlägt vor schlug vor hat vorgeschlagen
wachsen wächst wuchs ist gewachsen
waschen wäscht wusch hat gewaschen
werben wirbt warb hat geworben
werden wird wurde ist geworden
werfen wirft warf hat geworfen
wissen weiß wusste hat gewusst
wollen will wollte hat gewollt
ziehen zieht zog hat gezogen
ziehen zieht zog ist gezogen
zwingen zwingt zwang hat gezwungen
Almanca Önemli Düzensiz Fiiller
Bu makalenin telif hakkı ve tüm sorumlulukları yazara ait olup, şikayetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
URL:
Etiketler:

Bu makale 15882 kez okundu

09.05.2013 tarihinde yazıldı
Reitix

Yorumlar

 • ilkercan
  24.06.2019

  yabancı bir dili adam akıllı öğrenmek istiyorsanız mutlaka konuşulduğu yaşandığı ülkeye gidip sizin için yeterli olacak sürede kalmalısınız. yazmayı da konuşmayı da ve hatta daha önemlisi onlar gibi düşünmeyi de en iyi orada öğreneceksiniz.

 • miniel
  25.03.2019

  almanca zaten zor bil dil üstelik de oldukça kaba geliyor kulağa. bir de düzensiz fiiller cinsiyet takıları filan eklenince işin içinden çıkılmaz hale geliyor. tek artısı ingilizce biliyorsanız kelimeler bazen birbirine çok benzer oluyor ezberlemek kolaylaşıyor.

 • erdalkanmaz
  30.01.2017

  rehber niteliğinde güzel bir paylaşım olmuş, denk geldikçe yardım alıyorum, hazırlayan arkadaşın ellerine sağlık

 • misafir
  20.06.2016

  önemli bilgi netice de insan kullanmayınca unutuyor. elinizin altında kısa yol olması güzel.

 • kaptanmosey
  15.01.2016

  ingilizce yeterince düzensiz zaten bize yetiyor, almanca çok korkutucu dostum

Bu yazıya siz de yorum yapabilirsiniz

İnternet sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi.