14.09.2014
4.00 / 1 oy

işletmelerde Satış ve Pazarlama Departmanları

Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığına Bağlı Birimler

Sigorta şirketlerinde Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı kadrosuna Stratejik Pazarlama, Satış hizmetleri ve Destek, Kurumsal İletişim, Banka Satış, Acente Satış Birimleri ile Bölge Müdürlükleri bağlıdır.

işletme

Stratejik Pazarlama: Genel olarak satış ve pazarlama genel müdür yardımcılığına bağlı olarak çalışan stratejik pazarlama departmanın görev ve yetkileri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

• Pazarın rekabet şartlan doğrultusunda, teknik ve satış departmanları ile birlikte Şirketin kısa, orta ve uzun vadeli, satış ve pazarlama stratejisinin oluşturulmasını sağlamak,

• Yeni ürün, hizmet ve sunumuna ilişkin öneriler oluşturmak,

• Belirli dönemlerde piyasa araştırmaları yaparak rakip olabilecek şirketlere ait ürünlerin içerik, satış şartları ve fiyatlarını temin ederek satış ve teknik birimlerle paylaşmak,

• Piyasaya sunulan ürünlerin satış sonuçları ile ilgili düzenli raporlamalar yapmak ve sonuçlar doğrultusunda öneriler getirmek,

• Satış kanalları ve teknik birimler ile işbirliği yaparak kampanya önerileri geliştirmek ve sonuçları ile ilgili düzenli geri bildirimlerde bulunmak,

• Yeni dağıtım modelleri konusunda araştırma yapmak.

Satış Hizmetleri ve Destek: Her şirkette ayrı bir birim olarak örgütlenmemişse bile kurumsal şirketlerde söz konusu birimin bağımsız olarak teşkil edildiği görülmektedir. İlgili birimin görev ve sorumluluklarını aşağıdaki gibi belirlemek mümkündür.

• Dağıtım kanallarının poliçe satışı ile ilgili ihtiyaç duyabileceği teknik ve operasyonel desteği sağlamak, teklif ve poliçe oluşturmak,

• Operasyonların mümkün olduğunca dağıtım kanallarının fiziki ortamlarında yürütülmesini temin edecek sistemlerin oluşturulmasını sağlamak,

• Banka ve diğer dağıtım kanalları adına girilecek ihale dosyalarının hazırlanmasını ve tekliflerin oluşturulmasını sağlamak,

• TOKİ projeleri gibi büyük projelerin poliçe operasyonunu yapmak.

Kurumsal İletişim: Birçok şirkette ayrı bir departman olarak örgütlenen bu kurumsal iletişim birimin görev ve yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir.

• Kurum kimliğinin oluşturulmasını sağlamak amacıyla Banka ilgili departmanları ile koordineli çalışmalar yapmak,

• Şirketin yazılı ve görsel medya ile ilişkilerini düzenlemek,

• Şirketin tanıtım faaliyetlerini planlamak ve organizasyonunu yapmak,

• Şirketin basılı malzemelerinin, tabela ve benzeri materyallerinin kurum kimliğine uygunluğunu sağlamak,

• Şirketin katılacağı fuar, şenlik, seminer gibi aktivitelerde kurum kimliğinin ön plana çıkartılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak,

• Genel Müdürlük Departmanlarının yayınlanmasını istediği ilan ve duyuruların yayımını sağlamak, izlemek ve bedellerinin ödenmesini temin etmek.

• Şirketin, ürün ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik Bilgi Teknolojileri Departmanı ile koordineli olarak web sayfası tasarımını yapmak ve güncel halde kalmasını sağlamak.

Banka Satış: Banka ortaklıkları bulunan şirketlerde olmazsa olmaz birimlerden biri olan Banka Satış departmanının görev ve yetkileri aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir.

• Banka acenteleri ile ilişkiler tesis etmek, yürütmek ve koordineli bir şekilde ortak projeler geliştirmek,

• Banka acenteleri satış kanalına ait yıllık satış ve gider bütçelerini oluşturmak, uygulamak ve takip etmek,

• Banka acentelerinin satış faaliyetlerini geliştirecek projeleri Stratejik Pazarlama Departmanı ve Bankanın ilgili departmanlarıyla koordinasyon içinde tasarlamak ve hayata geçirmek,

• Bölgelerdeki satış personelinin görev tanımlarını ve kendilerine bağlı banka şubelerinin hedeflerini belirlemek, takip ve değerlendirilmesini yapmak,

• Yeni banka acenteliklerinin tesisine yönelik aksiyonlar almak.

Acente Satış: Satış ve pazarlama genel müdür yardımcılığına bağlı acente satış departmanının diğer birimlerde olduğu gibi başında bir bölüm yöneticisi bulunmaktadır. Bu birim, ayrıca şirketin satış departmanı olarak da görev yüklenmiş olabilir. Bu takdirde, şirket üretiminde dengeli bir artışı sağlamak amacıyla; şirketin reklam işlerini düzenlemek, reklam işinde çalışacak elamanları yetiştirmek, zaman zaman satışla ilgili eğitimler düzenlemek, şirketin diğer şirketlerle olan ilişkilerini, özellikle rekabet bakımından, kontrol altında tutmak, diğer şirketlerin acenteleri ile kendi şirketinin acenteleri arasında, müşteri bakımından, çıkacak anlaşmazlıkları çözmek gibi görevler bu departmanın sorumluluğu altında bulunmakla beraber genel olarak görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

• Acentelerin kuruluş, kapanış ve teminat takibi işlemlerini yürütmek,

• Acente değerlendirme sistemini oluşturmak,

• Acenteler satış kanalına ait yıllık satış ve gider bütçelerini oluşturmak, uygulamak ve takip etmek,

• Acentelerin satış faaliyetlerini geliştirecek projeleri Stratejik Pazarlama Departmanı ile koordinasyon içinde tasarlamak ve hayata geçirmek,

• Bölgelerdeki satış personelinin görev tanımlarını ve kendilerine bağlı acentelerin hedeflerini belirlemek, takip etmek ve değerlendirmek,

• Yeni acenteliklerin tesisine yönelik aksiyonlar almak.

Bölge Müdürlükleri: Şirket bölge müdürlükleri direkt olarak genel müdürlüğe bağlı olabileceği gibi satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcılığına da bağlı olabilir. Bölge müdürlüklerin genel olarak görevleri şu şekilde sıralanabilir:

• Sorumluluk alanında bulunan dağıtım kanalı (Bankalar, Acenteler, Direk Satış ve Broker) hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamak,

• Satış arttırıcı kampanyaların gerçekleştirilmesi için aksiyonlar almak,

• Yeni acentelikler tesis etmek.

işletmelerde Satış ve Pazarlama Departmanları
Bu makalenin telif hakkı ve tüm sorumlulukları yazara ait olup, şikayetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
URL:
Etiketler:

Bu makale 15514 kez okundu

14.09.2014 tarihinde yazıldı
Reitix

Yorumlar

 • aknshn
  01.03.2020

  büyük ölçekli kurumsal şirketler dışında kalan tüm firmalar halen en ufak ödemeleri bile yapabilmek için patronlarından onay almaya çalışıyorlar. kendi içlerinde bile organize olamayan bu firmaların dünyaya ayak uydurabilmeleri sadece patronların kendilerini geliştirmesine bağlı olduğu sürece doğal ayıklanma işlemi devam edecek

 • savage_
  01.03.2020

  dijital dönüşüm diye yıllardır herkes boşuna mı bas bas bağırıyor? halen e-ticaret platformu olmayan işletmelerin bugün ayakta kalmalarını beklemek zaten haksızlık olur. geçtiğimiz 10 yılda vizyonu yetmeyen çok firmanın teker teker batmasına şahit olduk bu yüzden. teknolojiyi anlamaya zaman ve bütçe ayıran firmalar ise bunun ekmeğini yemeye devam ediyorlar

 • zirzop
  01.03.2020

  bütün pazarlama mecralarının arama motorları reklamlarına ve sosyal medya reklamlarına evriliyor olması aslında çok tehlikeli bir durum çünkü parası olan en kral reklamı yapar, reklam bütçesi olmayanlar ise batar gider bu düzende. organik olarak küçük esnafın ayakta kalmasına imkan yok, instagram hesabında satış yapmaya çalışan süpermarket ne paylaşacak, deterjan mı?

 • denizci73
  01.03.2020

  telefon üzerinden sms ya da telefon açarak pazarlama yapmaya çalışan tüm işletmeler umuyorum ki kvkk konusunda insanların bilinçlenmesi ile birlikte azalarak bitecekler. mesai saatinde birisini arayıp check up hizmeti ya da otel konaklaması satmaya çalışmak nasıl bir saçmalıktır halen anlayamadım

 • tahsin
  01.12.2019

  küçük işletmelerde bu departman zaten işletmeci ya da işletmecilerin kendileri oluyorlar. kobilerde ise işletmenin vizyonuna bağlı olarak belirli bir prim ve maaş motivasyonu ile telefonla pazarlama ya da araçla gezerek yerinde ürün tanıtımı gibi uygulamalar yapılabiliyor sektöre göre. çalışanların haklarını vermeyi de sıklıkla unuturlar bu şirketlerden bazıları

 • drarter
  08.06.2019

  her ikisi de bana güven vermeyen satıcı karakterleri oldukları için tenk yu internet ve e-ticaret demek istiyorum. en ucuzunu aldığımı biliyorum ve en ufak bir problemde de iade edebileceğimi biliyorum

 • koray güçel
  08.06.2019

  internette fiyatını göremediğim şeyi almıyorum ben artık, çünkü sana oluru şu ama aslında fiyatı bu demek çok saçma, ben kimsem artık

 • volcan34
  08.06.2019

  satış jargonları konusunda birbirlerinden çok farklı türler ama, birisi kurumsal bir firmayı temsil ediyor, diğeri ise ablama çok yakıştı diyor

 • israfil
  08.06.2019

  eğitim ile öğrenilebilecek satış uzmanlığı bir yere kadar, işi öğrenmek istiyorlarsa çocuk yaştan gümüşçü kuyumcu dükkanlara çırak olmaları lazım

 • M.Şenyürek
  21.03.2019

  mühendis olmak demek sürekli gelişen teknolojik gelişmeleri takip etmek ve kendini geliştirmek demek zaten, bir mühendis ile bir satıcıyı bir odada 10 yıl kapatıp tekrar dışarı çıkardığınızda birisi işsiz olur diğeri ise kendine satacak ürünler bulur ve işine kaldığı yerden devam eder

 • berkcan
  21.03.2019

  satış yapabilecek kadar girişken ve ağzı lafla dolu bir insan olduktan sonra en kral mühendisten bile fiyakalı olursunuz çalışma ortamında, sadece sattığınız şey ne ise ona hakim olmanız yeter

 • zoombi
  21.03.2019

  her işin kendine has zorlukları var, zor iş denince satış yapan insanların da akla ilk gelen meslek olması boşuna değildir. o kapıyı inatla çalmak zorundalar çünkü işleri bu, her türlü tepkiye ve olumsuzluğa hazır olmalıdırlar ama işini iyi yapan satış temsilcileri de benim diyen mühendisten bile fazla kazanıyorlar

 • solitary man
  21.03.2019

  herkesin bir ev hali var ama kapıyı açmak zorundaymışsın gibi içeriden ses gelen her apartman dairesinin zilini saatlerce çalacak cesareti nereden bulurdu bu insanlar?

 • zozdogan
  21.03.2019

  eskiden elinde çanta ile kapı kapı gezip satış yapmaya çalışan pazarlamacılar vardı, sonra apartman girişlerine dilenciler ve pazarlamacılar giremez uyarıları konunca pazarlamacıların insanlar gözündeki değeri daha iyi anlaşılmış oldu

 • gdemir
  22.02.2019

  ben bu telefon numaralarının toplu olarak satıldığını düşünüyorum, mesela kayıt olduğunuz bir kurumsal hizmet bile bu durumlara sebebiyet verebiliyor. telefon numaranızı satan orada çalışan birisi mi yoksa firmanın kendisi mi ondan da emin değilim

 • kaşif
  22.02.2019

  telefonla pazarlamaya ben de karşıyım ama demek ki işe yarıyor, yoksa bunca yıldır bu kadar zılgıt yiyen insana rağmen aramaya devam etmezlerdi. insanlar da tepki göstermekte çok haklılar, bir yere telefon numaranızı kaptırınca sizi alakasız yerlerden aramayan kalmıyor

 • koray2222
  22.02.2019

  zaman çok değerli bir şey, çalışan insanlar için günü verimli geçirebilmek çok önemli. örneğin ben günümün alakasız telefon aramaları ile bölünmesinden çok şikayetçiyim, her bir telefon konuşmasından sonra tekrar konsantre olabilmem belki yarım saatimi alıyor. bu yüzden karşımdakinin işi eğer benim konsantremi bölmekse kusura bakmasınlar ama ben her zaman o kadar nazik olamıyorum, belki oraya çok kaba bir adam diye not düşerler de bir daha aramazlar diye umuyorum

 • leylaca
  22.02.2019

  ben her pazarlama telefonu konuşmasından sonra üşenmeden o telefon numarasını telefonumda engelliyorum, ancak farklı bir telefon üzerinden bir süre sonra tekrar arayabiliyorlar, o zaman onu da engelliyorum

 • oya
  22.02.2019

  işte bu duruma gerilla pazarlama adı veriliyor, istediğiniz kadar numaranızı siliyoruz deseler de yine aynı firmalar defalarca aramaktan utanmıyorlar da sıkılmıyorlar da

 • incebellibardak
  22.02.2019

  ben herhangi bir yere telefon numaramı vermek konusunda çok çekiniyorum artık bu gibi sebeplerden ötürü, n11'den krem alıyorsunuz kremi satan firma sizi aramaya başlıyor önce, sonra kremi satan firmadan ayrılan bir çalışanın yeni işe girdiği şirkete gidiyor telefon numaranız, bir bakıyorsunuz ki aylar sonra artık o kremi kullanmayı bırakmanıza rağmen size alakasız firmalardan telefon yağmaya başlıyor

 • vasini
  22.02.2019

  sanayi üretimlerinin düşmesi zaten hayra alamet değil ama bankaların da bu kriz içerisinde zor durumda kalmaları çok tehlikeli bir durum olur, tarım sektörünün de düşük faizli krediler ile desteklenebilmesi bence şart, yoksa bu maliyetler ile çiftçiliği bitirmiş, tanzim satışlarla da herkesi meyve sebze sırasına girmek zorunda bırakmış olunur

 • vuuno
  22.02.2019

  bir banka tarafından bir süredir krediniz hazır mesajı alıyordum ben de ama iplemiyordum, ama dün beni de aradılar, nazikçe hayır dedikçe şu kartımız da var bu ürünümüz de var diye saymaya devam ediyorlar, işleri gereği yaptıkları şeyin ne kadar zor olduğunun farkındayım ama mesainizin ortasında 5 dakikanızı çalmayı da hak etmiyorlar

 • m.salih
  22.02.2019

  bankaların kredi pazarlama ekipleri son günlerde daha aktif çalışmaya mı zorlanıyorlar yoksa bir anda kredibilitem arttı da benim mi haberim yok diye merak etmeye başladım, arka arkaya arıyor hepsi

 • beyazok
  17.02.2019

  kurumsal firmalarda ödeme yapmadığınızda da öyle sert bir tutum takınan kimse olmuyor ama süreç konusunda sizi nazikçe korkutuyorlar haliyle, onların da işlerine devam edebilmeleri için sizden ödeme almaları gerektiğini unutmayın

 • can03
  17.02.2019

  peki satış ve pazarlama departmanlarında inanılmaz sabırlı ve dünyalar tatlısı insanlar çalışırken tahsilatları geciktiğinde bir anda asabi muhasebe sorumlularının iletişime geçmeye başladıkları firmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? :)

 • suleymanuna
  24.10.2018

  en önemlisi demek doğru değil ama olmazsa olmaz departmanlardan birisi olduğu hiç kuşkusuz, müşteriyle nasıl temas kurulması gerektiği konusunda pazarlama departmanı eğer iyi bir strateji belirleyebilirse bu mail marketing de olabilir sıcak satış da, satış yapan kişilerin kesinlikle konusunda uzman kişiler olması çok önemli

 • oguzhan özcan
  24.10.2018

  işletmelerin bence en olmazsa olmaz rock yıldızı departmanları satış ve pazarlama departmanlarıdır, ürün geliştirme eğer oyun kurucuysa satışçılar forvettir, neticede golü atıp parasal girdi yaratabilecek tek departman satış departmanı oluyor

 • sangre
  18.10.2018

  satış ve pazarlama departmanları her zaman en stresli ve en sevilmeyen departmanlardır, maaşları da primlerde beslenmediği sürece asla tatmin etmez, bu yüzden uzun süreli kariyer yapmak için değil ama piyasayı öğrenmek için en doğru kanallardır

 • talip
  27.07.2018

  telefon numaranız bir şekilde bu pazarlama ağına katıldıysa artık çoktan geçmiş olsun çünkü siz yanlış numara deseniz de numaranızı satan firma satmaya devam ediyor ve bu da kaplıcalar, forex şirketleri ve bahis siteleri tarafından aranmaya devam edeceğiniz anlamına geliyor

 • cemre.kutluay
  27.07.2018

  reklam amaçlı arama yapan kötü niyetli işletmeler için tam aradığım yöntemi buldum ben, hem kestirip atabilmemi ve telefon konuşmasını sündürememelerini sağlıyor hem de bir daha aramıyorlar, sayın xxx ile mi görüşüyorum diye arıyorlarsa yanlış numara deyip kapatmanız yeterli :)

 • emeklimafya
  27.07.2018

  bunu forex firmalarına söylemeniz gerekiyor, bunca sermaye ve pazarlama çabasına rağmen telefonla insanları nefret edinceye kadar taciz etmekten daha fazlasını beceremediler

 • aras
  27.07.2018

  pazarlama konusuna imkanlar ve araçlar her gün çeşitlenmeye devam ediyor ve pazarlama departmanlarının da telefonla satış yapmaktan daha yaratıcı yollar bulması gerekiyor, bunca teknoloji sanki son tüketicinin tüm parasını almak için kurulmuş bir tuzak gibi hissediyorum

 • emir
  29.06.2018

  işletme sahipleri en çok payı satış ve pazarlamada bulunan elemana vermeli. sizin malınız ne kadar iyi olursa olsun hedefe ulaşamadığı sürece bir anlamı yoktur.

 • sabotay
  24.04.2018

  benim de hem en çok üzüldüğüm hem de sinirlendiğim departman işte bu satış birimleri. Bir yandan çalışanlara üzülüyorum çünkü en ağır işi yapanlar en zor işi yapanlar oluyor ama bir yandan da pazarlama departmanının yönetici kadroları konusunda fikir sahibi olduğum için ne kadar umursamaz ve kibirli olduklarını biliyorum. Ekonominin damarı kesinlikle bugünün bankalarının ve dijital ürünlerinin pazarlama departmanlarıdır

 • turgay dikgez
  10.04.2018

  özellikle telefon ile marketin yapan birimler bütün departmanlar arasında muhtemelen en çok kulakları çınlatılanlardır, ama bu işlere kabul edilen kişilerin de kurusal İK prensiplerine göre bu durumları kabul ediyor ve psikolojik olarak destek alıyor olmalılar

 • akın
  14.11.2016

  ağzı laf yapan eğitimli birini oturtun, biraz da konu hakkında bilgi verin olsun bitsin.

 • büşra
  03.04.2016

  bir işletmenin olmazsa olmazı departmanıdır satış dağıtım ve pazarlama. siz ne kadar iyi de olsanız işinizde müşteri bulamazsanız yandınız.

 • yudum
  08.01.2016

  küfür yiyeceklerini bilerek sizi günde elli kez arayan garibanların departmanıdır. genelde başlarındaki birim müdürleri de aynı yollardan geçtiği için zulmetmeyi seven hödüğün teki olur

 • elf of darkness
  03.11.2014

  insanlara daha fazla satış yapabilmek için satıcılarına etik olmayan her türlü yöntemi kullanmaya iten departmanlardır, telefonla satış için aramaya başlamış olmaları benim için de en gıcık durum

 • ozcan
  24.09.2014

  artık günün her saati sizi cart diye arayıp, siz daha küfredemeden "özcan bey nasılsınız?" diye soran, sizi de afallatarak "ee iyiyim sizleri sormalı" cevabını almasını takiben sigorta/tatil/kredi/sdf her türlü ürünü size satmaya çalışan insanların akşamları toplaşıp o gün kimleri nasıl çıldırttığını anlattığı ofisler olarak düşündüğüm yer. Nasılsınız demese yemicem de işte hep asaletimden kaybediyorum zaten

Bu yazıya siz de yorum yapabilirsiniz

İnternet sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi.