22.1.2016
5.00 / 1 oy

internet Reklamları Nasıl Olmalıdır?

internet Reklamcılığı Hakkında

İnternet, reklam mecrası olarak kullanılmaya başlandığı 90'lı yılların başından bu yana kullanıcısına farklı olanaklar sunmaya devam etmektedir. İlk reklam çalışmalarının yazıdan ibaret olan bannerlar olduğu düşünüldüğünde ve günümüzdeki animasyon ve video uygulamalarıyla karşılaştırıldığında değişimin boyutunu görmek mümkündür. İnternetin sağladığı olanakların artması, internetin reklam pastasından aldığı payın gün ve gün artmasında da gözlemlenebilir.

İnternette reklam uygulamalarının, mecranın yeni oluşu, teknolojik gelişmelerle değişmeye ve yenilenmeye devam etmesi, ses, görüntü ve yazı gibi içeriği belirleyen özelliklerin farklı şekil ve boyutta kullanılması ve konumlandırılması gibi sebeplerden dolayı kesin bir sınıflaması bulunmamaktadır.

internet reklamcılığı

Geleneksel reklam kitle iletişim araçlarından yer ve zaman satın alınarak, belirli bir ücret karşılığında bir reklam veren adına gerçekleştirilen bir etkinliktir. Ayrıca reklamda, reklamı yapılan nesnenin belli olma zorunluluğu bulunmaktadır. Reklam tanımı içerisinde söylenebileceklerden bir diğeri ise birçok ülkede yapılan şeyin bi reklam olduğunun belirtilmesinin zorunluluğudur. Geleneksel kitle iletişim araçlarında yayınlanan reklamların tanımını yapmak ve online reklamcılığın farkını ortaya koymak, online reklamı tanımlamanın en kolay yoludur. Geleneksel reklam ve online reklamcılık arasında ortak olan noktalar satın alma amaçlı tutum ve davranış değişikliği gerçekleştirmeye çalışılması ve bunun içinde ikna yöntemlerinin kullanılmasıdır. Online reklam ve geleneksel kitle iletişim araçlarındaki reklam uygulamalarının farklılaştığı temel noktalar ise şu şekilde sıralanabilir:

Kişisellik: Reklamlar hedef kitlenin demografik özelliklerine, ilgi alanlarına, internette inceledikleri web sayfalarına hatta web sayfalarında geçirdikleri süreye göre yani bireye göre değişiklik gösterebilmekte bu durum hedef kitleye ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Online reklam diğer reklam uygulamalarına nazaran daha fazla kişilerarası iletişimin özelliklerini içinde barındırmaktadır. Dil kullanımı dikkate alındığında daha çok sen ya da siz kelimelerinin kullanılarak reklam veren ve hedef kitle arasında karşılıklı diyaloğun yakalanmaya çalışıldığı görülmektedir.

interaktiflik: Televizyon, radyo ve basılı yayınlardaki reklamlarla karşılaştırıldığında online reklamların en dikkat çekici özelliği interaktif oluşudur. Online reklamlar ancak hedef kitlenin 'tıklamasıyla' aktif hale gelmektedir. İlgi çeken ve tıklanan reklam ürün ya da hizmet tanıtımı yapan bir web sitesine ya da kuruma ait sayfaya ulaştırmaktadır. Bu sayede hedef kitleye sadece o ürün ya da hizmetin değil benzer ürün ya da hizmetlerinde tanıtımı yapılabilmekte aynı zamanda kurumu tanıtıcı içerikle hedef kitleye ulaştırabilmektedir. Bahsedilen interaktifliğin yakalanabilmesi yani hedef kitlenin etkilenebilmesi için reklamcıların elinde çok kısa bir süre bulunmaktadır. Bu sebeple online reklamcılıkta reklam çekiciliğinin önemi büyüktür.

Maliyet: Diğer reklam araçları düşünüldüğünde online reklamcılığın daha düşük maliyetle daha belirli bir hedef kitleye ulaşma imkanı verdiği ifade edilebilir. Özelikle sosyal paylaşım sitelerinde yer alan reklamların paylaştıkça hedef kitlesini genişletmesi, başarılı reklam uygulamalarının kazanacağı etkiyi göz önüne sermektedir. Tabii reklam stratejisine bağlı olarak kullanılan platformların özelliklerinin maliyetin belirleyicisi olduğunu unutmamakgerekir.

Strateji: Online reklam uygulamaları geleneksel reklam mecralarına nazaran daha farklı bir stratejik süreç gerektirmektedir. Geleneksel kitle iletişim araçlarında uygulanan hedef kitle yaklaşımı, gün içinde yayınlanma süreleri gibi özellikler farklılık göstermekle birlikte, internetin akıllı telefonlar sayesinde hayatımızda daha fazla yer bulması online reklamcılık yaklaşımlarını dinamik olarak değişime zorlamaktadır. Online reklam kampanya verilerinin sürekli gözlenme ve veri sonuçlarına göre kampanyanın sürekli güncellenme zorunluluğu vardır. İnternetin en önemli özelliklerinden biri hızdır. Online reklam kampanyaları da bu hıza ayak uydurmak zorundadır.

Online reklam süreci de dahil olmak üzere tüm reklam uygulamalarının buluştuğu diğer ortak noktalar ise; reklamın bilgilendirme (pazarı yeni ürün hakkında bilgilendirmek ya da ürünün farklı kullanım özellikleri hakkında bilgilendirmek ya da fiyat değişikliğini haber vermek vb.), ikna etme (marka tercihi oluşturmak, marka değiştirmeye ikna etmek, ürün hakkında tüketicinin görüşlerini değiştirmek, marka sadakatini sağlamak) ve hatırlatma (tüketiciye ürün ya da hizmete ihtiyaç duyabileceğini, ürünü nerede bulabileceğini, ürünü ne zaman satın alabileceğini hatırlatmak) amacıdır Sayılan reklam özelliklerinin yanında online ve geleneksel reklamcılıkta ortak olan bir diğer faktörse rasyonel ve özellikle duygusal unsurların kullanımıdır. Online reklamcılık tıpkı diğer reklam uygulamaları gibi mizah, korku, cinsellik, üzüntü gibi duygusal etmenleri kullanarak tüketicisine ulaşmak ve satın alım davranışını gerçekleştirmek istemektedir. Ancak kullanılan duyguların yoğunluğu, geleneksel kitle iletişim araçlarından farklılaştığını unutmamak gerekir.

İnternet reklam alanları amaca bağlı olarak farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Reklam verilerinin dağıtım kanalları ve kullanıcıları reklama sürükleyen navigasyon sistemi olarak bir sınıflama yapılacak olursa karşımıza üç tür reklam alanı çıkacaktır.

Görüntüleme esaslı reklam: İnternet ortamındaki reklam" ların pekçoğu görüntüleme temellidir. Ses, görüntü ve hareketin görüntülü reklamlara eklemlenmesiyle çeşitlerini arttırmıştır.

Ağ ve bağlantı reklamcılığı: Metin içine yerleştirilen linkler üzerinden web sitelerine bağlantı sağlayan reklamlardır. İçerikle benzeşen reklamlara, yine içerik üzerinden ulaşmayı sağlar.

Araştırma temelli reklamcılık: En gözle görülen örneği internette arama yaparken aranan kelimeye bağlı olarak görüntülenen reklamlardır.

Online reklamcılığın avantajları arasında izler kitleyle kolay bağlantı kurma sayılabilir. İnternet kullanımından önce alıcılar ve satıcılar bu ölçüde kolay bir araya gelmedikleri ifade edilmektedir. Özellikle, fiyat, ürün özellikleri ve temin etme noktasında internet ürün ve hizmeti satın almak isteyenlere türlü avantajlar sunmaktadır. Zaman ve uzaklık gibi birçok engelin internet uygulamaları sayesinde ortadan kalktığı ifade edilebilir. İnternetin sağlamış olduğu bu hız ve kullanım kolaylığı izler kitlenin de hoşuna gitmekte ve bu sebeple internette daha fazla vakit harcayabilmektedir. Dahası internette reklamları ve bağlantılarını inceleyen kullanıcılar, ihtiyaç duyan ve satın almak isteyen bireylerden oluştuğu için, hedef kitlenize ulaştığınızda başarı sağlama oranınızın yükselmesi kaçınılmazdır.

İnternet reklamcılığı etkileşim temellidir. Online reklamların işlerlik kazanabilmesi için aktive edilmeleri gerekir. Farklı reklam içerikleri, farklı oranlarda interaktif kullanıma ihtiyaç duyar. Online reklamlar tıklandığında bir link üzerinden başka bir web sayfasına ulaşılır. Reklamlar üzerinden ürün ya da hizmet tanıtımına ulaşılabileceği gibi, üretici firmaya ait bir web sayfasına ulaşılması da mümkündür. Reklamların kullanıcılarla etkileşimi anında satış avantajı sağlayabileceği gibi, kurumsal tanıtıma da olanak sağlayabilir. Online reklama nasıl şekil verildiği ve hangi teknik özelliklerle desteklendiği bu aşamada önemlidir.

İnternet zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldırdığından dolayı internet üzerinden tanıtım ve satış yapmakta olan bir işletme yılın 365 günü, günün 24 saati internet kullanan herkese hizmet sunabilmektedir. Siparişten ödemeye kadar olan tüm işlemler online ortamda gerçekleştiği için olağan bir satışın gerçekleştirilmesinde karşılaşılan maliyetlerin çoğu ortadan kalkmakta ve satış maliyetleri aşağı doğru çekilmektedir.

Online reklamcılığın birçok avantajı sayılmasına rağmen bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Örneğin kuruluşların hitap ettiği geniş kitleler, bireysel izleyicilere dönüşmüştür, bununla bağlantılı olarak kuruluşların daha detaylı ve kişiye özel stratejiler oluşturması önem kazanmaktadır. Online reklamcılıkta televizyonda olduğu gibi reytingle sayısal olarak belirleyebileceğiniz ve aşağı yukarı demografik özelliklerini tahmin edebileceğiniz, belirli saat dilimlerinde ve tespit edebileceğiniz programları izleyen bir kitleyle karşılaşmanız mümkün değildir. Günümüzde bu dezavantajı avantaja dönüştürmek için online izleyici yaklaşımlarını tespit eden araştırmalar yapılmaktadır.

İnternetin reklam amaçlı kullanımının diğer dezavantajları ise, internetin tüm dünyayı saran bir ağ olmasına rağmen, bağlanan kişi sayısının kısıtlı olması (özellikle belirli bir yaş üstü hedef kitlenin internete genç hedef kitle kadar çok bağlanmaması), elektronik alışve rişin tam olarak çözülememesinden dolayı potansiyel müşterileri satın alım öncesi alışveriş yaparken interneti tercih etmesi ancak sa tın alım sürecinde geleneksel yollara başvurması gösterilebilir. Ayrıca internet yeni bir alandır ve reklam profesyonelleri bu alana hızla uyum sağlasa bile kurum ve kuruluşlar bu yeni reklam alanına uyum sağlamakta sıkıntı çekebilmekte ve bu yüzden reklam verirken öncelikle geleneksel mecraları tercih etmektedir.

İnternet 1980'li yıllarda kullanılmaya başlandığında reklam amaçlı kullanımının oldukça güç olduğu öngörülüyordu. Ancak gelişen iletişim teknolojisi ile birlikte yaygınlaşan internet kullanımı, reklam verenlerden reklam ajanslarına ve reklam ajansları ile bağlantılı çalışan dijital reklam ajanslarına kadar geniş bir yelpazede yeni bir mecranın açılmasının sinyallerini verdi. İnternet üzerine yürütülen çalışmalar göz önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda sanal uzamın, alım-satımın daha çok otomatikleştiği ve daha kolay olduğu bir çağa gireceği, şirketlerin birbirlerine ve müşterilerine hiç kesintisiz sanal şebekelerle bağlanacakları bilginin, internet üzerinden, çok kısa bir sürede ve hızla tüm dünya üzerinde sıfır maliyetle akacağı, satıcı ve alıcıların birbirleriyle en uygun şekilde buluşabilecekleri, geçmişteki zaman ve mesafe gibi engellerin ölçümleııemeyecek derecede kısalacağı ve eski usullerin yavaş yavaş silineceği bir dönemin bizi beklediğini düşünmek olasıdır. İnternetin ilk ortaya çıktığı günden günümüze kat ettiği yol ve gelişim hızı göz önüne alındığında öngörülerin hiçte uzak olmadığı düşünülebilir. İnternet kullanımındaki gelişmelerin hız kazanacağını düşünmenin bir sebebi de, internete alışmaya çalışan bireylerin yerine artık internetle doğan ve internetsiz bir hayat düşünemeyen yeni neslin almasıdır. Günümüzde sanal uzamı geliştirenler internete alışmaya çalışanlar değil, internetle yaşayan bireylerdir. Bu yeni nesil interneti tüm alışkanlıklarımızın bir parçası haline getirdiği gibi, tüketim alışkanlıkları da internet üzerinden şekillenmektedir.

internet Reklamları Nasıl Olmalıdır?
Bu makalenin telif hakkı ve tüm sorumlulukları yazara ait olup, şikayetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
URL:
Etiketler:

Bu makale 995 kez okundu

22.1.2016 tarihinde yazıldı
Reitix

Yorumlar

 • filiz nahya
  filiz nahya
  8.7.2018

  öncelikle internette reklam verecekseniz hedef kitlenizi ve bütçenizi ayarlamanız gerekmektedir. bunlar önemli değil kim düşerse ağıma yeterli diye düşünüyorsanız sorun yok her yere reklam verebilirsiniz.

 • ilhan_34
  ilhan_34
  13.6.2018

  reklam aynı zamanda vadettiği şeyi de yerine getirmeli, örneğin %90'a varan indirimler deyip yanına da minnacık bir yıldız işareti koyup açıklamasına da sadece 1 üründe geçerlidir yazarsanız müşteri gözünde samimiyetinizi ve inandırıcılığınızı da kaybetmiş olursunuz

 • alex_uk
  alex_uk
  13.6.2018

  reklamın başlığı bir şey vadetmeli ki kullanıcı da ilgisini çekiyorsa ya da benzer bir ihtiyacı varsa reklamın detaylarını da incelesin ya da ilgili kaynağa ulaşıp iletişime geçsin

 • frangy
  frangy
  19.8.2016

  Internet reklamları ihtiyaca uygun olmalı. Hem reklam veren için yanlış müşteriler ile uğraşmamak adına hem de hizmet ya da mal arayanlar için aradıklarıni kolayca bulabilmeleri adina.

 • alperen
  alperen
  30.5.2016

  öncelikle ilk giriş cümlesinin merak uyandırması gerekmektedir. o ürün ya da hizmetle ilgilenmeyen birinin bile ilgisini çekmelidir.

 • levo35
  levo35
  30.1.2016

  görüntülenme esasına bakacak olursak, reklamın nasıl görüntülendiği çok önemlidir. eğer kullanıcıların bilinçaltına reklamı yapılan firmanın logosunu gömmekse amaç mantıklıdır, ama direkt satış yapılacaksa tıklama esasına bağlı reklamcılık daha mantıklıdır.

Bu yazıya siz de yorum yapabilirsiniz