11.1.2015
5.00 / 1 oy

Sorumluluk Sigortalarında Hasar

Bu makalede önce sorumluluk sigortasında hasar (zarar) kavramı üzerinde, sonra da bu tür sigortada zararı giderimin özellikleri üzerinde durulacaktır.

Sorumluluk Sigortasında Zarar Kavramı

Doktrinde sorumluluk sigortasında zarar kavramı genel olarak cismani zarar, mal zararı ve nihayet mal varlığı zararı olarak üç ana başlık altında incelenmektedir.

Cismani Zarar: Sigorta ettirenin eylemi üçüncü kişini yaralanması ve yahut da ölümü sonucunu doğurmuşsa, bu gibi durumlarda cismani zarardan söz edilir.

Mal Zararı: Sigorta ettirenin eylemi sonucu oluşan riziko ile üçüncü kişinin mal varlığı içerisinde belli bir eşyada hasar meydana gelmişse, bu durumda mal zararından söz edilir.

Mal Varlığı Zararı: Burada zarar belli bir mala değil de, üçüncü şahsın malvarlığı üzerinde zarar meydana getirilmektedir. Doktrinde buna örnek olarak avukatın ihmali nedeniyle müvekkilinin davasını kaybetmesi sonucu müşterisinin altına gireceği mali yükümlülük olarak gösterilmektedir.

Sorumluluk Sigortasında Zarar Giderimi

Sorumluluk sigortası bir meblağ sigortası olmayıp, zarar sigortası niteliğinde olduğundan üçüncü kişilerin maruz kaldıkları gerçek zararın giderilmesi amacını güder. Dolayısı ile bu tür sigorta poliçelerinde gösterilen meblağlar sigortacının sorumlu olduğu azami miktarları gösterir.

Üçüncü kişinin ölümü veya yaralanması gibi cismani zararların giderilmesinde, örneğin ölüm halinde destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanmasında, cismani zararlarda ise uzuv tatili veya işten kalma hallerinde üçüncü kişinin gerçekten uğradığı zararlar hastane, doktor, bakım, ilaç giderleri, kazanç kaybı gibi giderler de hesap edilmekte ve sorumluluk sigortası yapan sigortacı poliçede gösterilen azami limit dahilinde bu zararı gidermekle yükümlü bulunmaktadır.

Mala ilişkin sorumluluk sigortalarında da aynen mal sigortalarında olduğu gibi sigortacı, üçüncü kişilerin sigorta ettirenin eyleminden kaynaklanan zararlarında da gerçek zararı gidermekle yükümlü bulunmaktadır.

Sorumluluk sigortasındaki zarar giderimde en önemli özellik ve farklılık, sigortacının sadece üçüncü kişinin uğradığı doğrudan ve dolaylı oluşan gerçek zararı gidermekle kalmayıp, ayrıca üçüncü kişinin açtığı dava ve yaptığı icra takibi masraflarının da sigortacı tarafından karşılanması olmaktadır.

Doktrinde sigortalının üçüncü şahsa ödediği tazminatın temerrüt faizinin de sigortaca karşılanıp karşılanmayacağı üzerinde durulmuş ve sigortacının bu faizden de sorumlu olması gerektiği sonucuna varılmış bulunmaktadır.

Sorumluluk sigortasının tazminatın ödenmesiyle ilgili diğer mal sigortalarından bir başka özelliği de, poliçede gösterilen sorumluluk limitinin sigorta süresi içerisinde birbirinden farklı zamanlarda meydana gelen her zarar için ayrı ayrı geçerli olmasıdır. Zararın ödenmesine kadar poliçede gösterilen koşullar çerçevesinde taraflardan bir fesih hakkını kullanmadığı takdirde, sigorta süresi içerisinde oluşan bir başka riziko da sigorta güvencesi altında olmaktadır. Ancak, birden fazla zarar ve zarar gören aynı olayda ortaya çıkmışsa sigortacının toplam sorumluluk miktarı, poliçede gösterilen limitle sınırlı kalmaktadır.

Özel Daire'nin 20.04.1988 gün ve 1987/7577 esas ve 1988/2573 sayılı kararında, "Sorumluluk sigortası teminatı kapsamı dışında kalan manevi tazminattan davalı sigorta şirketinin sorumlu tutulması doğru görülmemiştir." gerekçesiyle bu ilke dile getirilmiştir.

Sorumluluk Sigortalarında Hasar
Bu makalenin telif hakkı ve tüm sorumlulukları yazara ait olup, şikayetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
URL:
Etiketler:

Bu makale 1114 kez okundu

11.1.2015 tarihinde yazıldı
Reitix

Yorumlar

 • enamel
  enamel
  10.6.2018

  Kişiye verilen zararlar nasıl karşılanacak peki? Prim hesaplaması nasıl yapılıyor kaza olması durumunda.

 • İsmail76
  İsmail76
  13.11.2017

  En zor olanı sorumluluk sigortasindaki hasarı tespit etmek. Araya mutlaka aktifeler girmeli hatta başka mesleklerden de bilirkişi görüşü alınmalı.

 • hazar
  hazar
  16.12.2016

  yeni yönetmelikteki değişikliklerden de bahsedebilir misiniz biraz?

 • kaderimse
  kaderimse
  11.5.2016

  sigorta poliçelerindeki tutarlar sigortacının sorumlu olduğu en yüksek tutardır bu konuda sigorta ettirenin bilinçli olması gerekir.

Bu yazıya siz de yorum yapabilirsiniz