3.8.2014
4.75 / 4 oy

Şirketlerin Birleşme ve Devrinde Denetim

Birleşme ve Devirde Denetim işlemleri

Sigorta şirketlerinin sona ermesi ve tasfiyesi süreci, sigortalıların korunması bakımından devlet denetimine tabidir. Denetim hukuku sigorta şirketlerinin devamlılığını sağlamaya ve mümkün olduğunca tasfiyeye girmesine engel olmayı amaçlamakla birlikte, durumu düzeltilemeyecek şirketlerin sona erdirilmesi hallerinde kanun hükümlerine uyulması ve sigortalıların korunması için sıkı bir denetim getirilmesi istenmektedir.

anlaşma

Sigorta şirketlerinin sona ermesine neden olan hallerde denetime ilişkin düzenlemeler Sigortacılık Kanunu'nun 10. maddesinde yer almakta olup; tasfiye, iflas, birleşme, devir, portföy devri tek bir başlık altında düzenlenmiştir. Belirtilen işlemler Bakanın iznine tabidir.

Birleşme, bir veya daha çok ticaret ortaklığının malvarlığının, tasfiye olunmaksızın, içlerinden birine veya yeni kurulan bir ortaklığa, kendiliğinden ve külli halefiyet yolu ile geçmesi; bu surette malvarlıklarının birleşmesi ve intikal eden malvarlığının karşılığı olarak, infisah eden ortaklığın ortaklarının, hesaplanan bir değiş tokuş ölçüsüne göre, bünyesinde birleşilen ortaklıkta, kendiliğinden ortaklık payı kazanmasıdır.

Bir sigorta şirketinin bir veya birkaç şirket ile birleşmesi veya aktif ve pasifleri ile başka bir şirkete devrolunması ticaret ve rekabet hukukuna ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Bakanın iznine tabidir. Bu hükme aykırı olarak yapılan birleşme ve devralmalar hükümsüzdür.

Türk Ticaret Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilen birleşme ve devir işlemlerine ilişkin olarak şirketler birleşme ve devir taleplerini SRŞKÇEY.m.21/2 hükmü uyarınca,

• Birleşme ve devre ilişkin şirketlerin ilgili organlarınca alınmış kararların tasdikli bir örneği,

• Şirketlerin ana sözleşmelerinin örnekleri.

• Birleşme ve devre ilişkin anlaşmanın tasdikli bir örneği.

• Birleşme ve devrin nedenleri ile bu işlemlerin mali ve hukuki sonuçlarını analiz eden ve birleşme veya devir sonrası oluşacak şirkete ilişkin iş planını içeren kapsamlı rapor ile birlikte Müsteşarlığa yapar.

Birleşme ve devirler, Türkiye çapında dağıtımı yapılan ve tiraj bakımından ilk on sırada yer alan günlük gazetelerden ikisinde, birer hafta arayla en az ikişer defa yayımlanmak suretiyle duyurulur. Sigorta sözleşmeleri bir şirkete devrolunan ya da birleşen şirketlerle sigorta sözleşmesi akdetmiş olan kişiler; birleşme, veya devri öğrendikleri tarihten itibaren birleşme veya devir nedeniyle, üç ay içinde sözleşmelerini feshedebilir. (SK.m.10/3)

Şirketlerin Birleşme ve Devrinde Denetim
Bu makalenin telif hakkı ve tüm sorumlulukları yazara ait olup, şikayetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
URL:
Etiketler:

Bu makale 1192 kez okundu

3.8.2014 tarihinde yazıldı
Reitix

Yorumlar

 • noreply
  noreply
  2.3.2018

  şirketlerin en mutlu iki anı vardır, birincisi kurduğunuz gün ikincisi ise sattığınız gün. Tezat ama bunu şirket kuranlar çok iyi bilirler ;)

 • Nilay.Özsan
  Nilay.Özsan
  30.5.2017

  Bazen sirket devirleri sadece kagit ustunde oluyor. Bu durum zaten sirketin bir seyler sakladigi anlamina gelir. Dikkatli olmak geremir.

 • Aykut79
  Aykut79
  9.7.2016

  Şirket birleşmeleri her zaman gerçeği yansıtmadığı için denetim önemlidir.

 • nart
  nart
  17.12.2015

  şirketlerin birleşmesi durumunda muhasebe kayıtları nasıl olacak peki?

Bu yazıya siz de yorum yapabilirsiniz