7.3.2014
4.44 / 25 oy

Satürn Gezegeni ve Burçlar

satürn

YÖNETTİĞİ BURÇ: Oğlak ve Kova

YÜCELDİCI BURÇ: Terazi

ZARAR GÖRDÜĞÜ BURÇ: Yengeç ve Aslan

DÜŞTÜĞÜ BURÇ: Koç

CİNSİYETİ: Eril

FONKSİYONU: Yapılandırmak.

YÖNELİMLERİ: Kontrollü, gerçekçi, metotlu, daraltıcı.

DOĞASI: Gündüz gezegeni. Aşırı soğuk ve kuru. Melankolik, dünyevi.

TEMSİL ETTİĞİ ŞEYLER: Eski zamanlar, eski yapılar, yaşlanmak ve ölüm, bitkinlik, tükenmişlik, ağır hareket etme, kötü şans, kötümserlik, korkular, endişeler, engeller, aşırılıklar, melankoli ve depresyon, plan ve organizasyon, sabır, kontrol, gerçekler, konsantrasyon, derin bilgi, bilgelik, istikrar, sağlamlık, kalıcılık, yorucu ve sıkıcı şeyler, ekonomi, cimrilik, darlık, yoksulluk, izolasyon, ciddi ve habis hastalıklar, zaman.

TEMSİL ETTİĞİ KİŞİLER: Dilenciler, işçiler, yaşlı erkekler, babalar, büyük babalar, papazlar, münzeviler, madenciler, bahçıvan ve çobanlar, toprakla uğraşanlar, babalar, köleler, çirkin kişiler, Museviler, inşaatçılar, mühendisler, cahil kişiler, istenmeyen kişiler, kötü adamlar.

ANAHTAR KELİMELER: Acıklı, ağır, asık suratlı, buruk, ciddi, çalışkan, çıkarcı, dakik, duygusuz, dünya nimetlerinden elini çekmiş, insanlardan uzak, münzevi, sabır, organizasyon, güvenilirlik, çaba, sorumluluk, uzun süre güdülen amaçlar, yapı kurma, şekil verme, disiplin, sınırlı şartlar, dünyevi, ekşi, eski, esrarlı, fakir, frijit, gergin, haris, hasis, hesaplı, huysuz, ihtiyatlı, kayıtsız, kederli, ketum, kıskanç, korkak, kötü niyetli, kuru, kuruntulu, mahzun, materyalist, müşkülpesent, nizami, pratik, realist, sabırlı, sabit, sadık, sakin, sert, sessiz, sevimsiz, sıkı, soğuk, suskun, süzgün, şüpheci, tefekküre dalmış, temkinli, tutumlu, uyuşuk, yaşlı, yavaş, yetersiz, yorgun, ağır, akustik, ambargo, angarya, anıt, buz, cenaze, çöküş, çürüme, deri, devamlılık, dişler, dizbağı, dizler, duvar, duymak, düğüm, dün, efemeris, eksiklik, felaket, felç, gecikme, geçmiş, gereklilik, görev, hapishane, harabe, haset, iflas, iskelet, işçilik, karbon, katran, kaya, kemikler, kısıtlanmak, kireç, korku, kömür, kristalleşme, kuraklık, kül, madenler, mağara, mezar, morg, nefret, öldürmek, ölüm, romatizma, saat, safra, sakinleştirici, takoz, takvim, talihsizlik, tarım, taş ocağı, temel, tonoz, tuğla, vadi, yapıştırıcı, yavan, yemin etmek, yok etme.

GÜN: Cumartesi günü ve o günün 1. ve 8. saati.

MELEK: Kesyafil.

HAYVANLAR: Fare, fil, güve, kurt, köpek, ayı, timsah, yengeç, yılan. Genellikle toprak altında veya gizli saklı yerlerde yaşayan, koyu renkte hayvanlar. Keçi, kara yılan, akrep ve diğer zehirli hayvanlar. Kaplumbağa, istiridye, yılan balığı, karga, baykuş, tavus kuşu, devekuşu.

ÜLKELER VE ŞEHİRLER: Hindistan, Zanzibar, Abyssinia, Mısır, Etiyopya, Yemen, Arabistan, Nabatea, Bavaria, Saxonia, Constantina, Ingoldstad.

RENKLER VE TATLAR: Koyu, sıkıcı, küllü renkler ve siyah. Acı, ekşi, yani keskin tatlar. Zehir, narkotik maddeler ve toksinler.

BİTKİLER VE AĞAÇLAR: Ispanak, köknar, baldıran, ban otu, at kuyruğu, eğreti otu, hacı otu, çam ağacı, selvi ağacı, keten tohumu, kenevir.

YERLER: Çöller, ormanlar, mağaralar, delikler, dağlar, mezarlar, kilise bahçeleri, madenler, pis kokulu çamurlu yerler, yeraltı kanalları, ikametgâhlar, eski binalar, harap olmuş caddeler, büyükbaş hayvanların ağılları.

MİNERALLER VE TAŞLAR: Kurşun, maden cürufu, her şeyin tozu, safir, lapis, parlamayan siyah taşlar.

MESLEKLER: Cenaze arabası sürücüsü, cenaze işleri görevlisi, çatı işçisi, çimentocu, deri işçisi, derici, hapishane çalışanı, madenci, mason, rahip, zaman tutucu.

ANATOMİ VE HASTALIKLAR: Sağ kulak, işitme, cüzzam, romatizma, kara sarılık, kara öd, boş korkular, paranoyalar, fantaziler, titremeler, elde ve ayakta gut, sıtma nöbeti, hemoroid, kalça, bağırsaklar, sırt, dizler, kemikler, dalak, saçlar, cilt, omurilik ve boynuz ile ilişkilendirilir.

FİZİKSEL OLARAK: Genelde beden soğuk ve kuru, orta boyda, cilt solgun, gözler koyu renk, geniş alın, siyah mat saçlar, kısa ense, kulaklar büyük, kaşlar kalın ve inik, burun ve dudaklar kaba, geniş ağız, ince dudaklar, seyrek sakal, geniş omuzlu, birbirine kanşan büyük ayaklar, kalın eller, kısa parmaklar, hantal duruş. Doğusal olduğunda, beden daha kısa ve güzel duruşlu. Batısal olduğunda, erkek daha esmer ve az saçlı.

OLUMLU İFADESİ: Bilgisi derin, disiplinli, kontrollü, az konuşan, sabreden, ciddi ve ağırbaşlı, katı davranan, az verici, işte sabırlı, hayatın verdiklerini elde etmede çalışkan, özenli, araştırmayı seven, her tür davranışında sade ve konfordan uzak, gerçekçi.

OLUMSUZ İFADESİ: Kıskanç, başkalarına özenen, açgözlü, güvensiz, şüpheci, inatçı, mesafeli, yalancı, gerçeği gizleme eğiliminde, asla memnun olmayan, sürekli şikâyetçi ve söylenen, eleştirel, materyalist, çıkarcı, ahmak.

Satürn, geleneksel sıralamaya göre, Güneş'ten en uzak yerleşimde olan, dolayısıyla gezegenlerin en soğuk ve en karanlık olanıdır.

Satürn daima eski zamanlan, yaşlanmayı ve sonuç olarak da ölümü anlatır. En büyük kötücül olarak bilinir. Aşırı soğuk ve kuru doğası ile yaşamsallığın karşısındadır. Doğa olarak, Güneş ile karşıt yapıdadır. Güneş hayatı, Satürn ise ölümü anlatır. Güneş mevsim olarak yazı, Satürn ise kışı temsil eder. Yazın, Güneş ışınlarının etkili olduğu zamanlarda sıcaklık, dolayısıyla canlılık ve aktivite vardır. Kışın, Güneş ışınlarının etkisiz olduğu zamanlarda ise soğuk, dolayısıyla canlılığın azalması, hastalığa meyil ve tüm aktivitelerde kısıtlanma söz konusudur. Güneş, dinçliği, enerjik ve etkin olmayı anlatır. Satürn ise, yorgun ve bitkin olmayı, tükenmişliği ve bezginliği anlatır. Ağırlaştıran, kurutan, soğutan yapıdadır.

Satürn, yaşlılık dönemine tekabül eder. Mezarlığın ve ölümün genel göstergesidir. Gündüz doğumlu kişilerin haritalarında baba göstergesi Güneş olarak alınırken, gece doğumlu kişilerin haritasında baba göstergesi Satürn alınır.

Mars'ın tersine Satürn, bitkinliğin, yaşlılığın ve güçsüzlüğün gezegenidir. Öngörü ve gelecek için plan yapmanın gezegenidir. Satürn, büyük sabır, kontrol, pratiklik ve konsantrasyon verir; ancak horoskopta çok ön plandaysa, kötümserliğe, kaygıya, korkuya ve takıntıya yol açar.

Satürn, daha çok, bilginin ve felsefenin derin sırrı demektir. Bu anlamda, öğrenmenin ve daha ziyade güncel bilginin temsilcisi olan Merkür'den farklıdır. Satürn'ün etkisi Merkür'ün aksine derin ve kalıcıdır. Satürn, istikrar ve sağlamlık, denge, felsefe ve derinlik kazanmak, konuşmasına özen göstermek, uzun ve ayrıntılı, yorucu, sıkıcı şeyleri düşünüp tasarlamak ile bağdaştırılır.

Satürn, Jüpiter ile birçok anlamda zıt özelliklere sahiptir. Satürn sınırlama, engel demektir. Jüpiter ise sınırlan aşabilmek ve engellerden kurtulmak demektir. Satürn daraltan ve büzüştüren, cimrileştiren, yoksul ve yoksunlaştıran yapıdadır. Alıkoyma

gücüne sahiptir. Jüpiter ise bollaştıran, zenginleştiren, fırsatlar getiren doğadadır. Salıvermek, serbest bırakmak olarak görülür. Satürn uzlaşmayı, sonuca gitmeyi zorlaştıran, engelleyen yapıdadır, bu yüzden Venüs'e zıt doğadadır. Bir şeyi yalnız yapmak, yalnız yaşamak ister. Yalnızlığın genel göstergesidir. Bu anlamda Venüs'e zıttır. Çünkü, Venüs ilişkileri ve paylaşımları anlatır.

Karmanın efendisi olarak bilinen Satürn haritamızda bize tamamlamak zorunda olduğumuz karmik görevlerimiz, uzun sürecek çaba ve sorumluluklarımız, kendimizi korumak için oluşturduğumuz kalıplarımız, kendimizi engellediğimiz ve bastırdığımız alanlarımız, atalarımızdan kalıtımsal olarak getirdiğimiz şeyler ve ebeveynlerimizden aldığımız yüklerimiz hakkında bilgi verir. Haritamızdaki Satürn'ün yerleşimini iyi kavrarsak kendimize koyduğumuz sınırlamalarımızı, korkularımızı ve kalıplarımızı fark eder, bunları aşabilmek için önemli farkındalıklar elde ederiz.

Klasik astrolojide büyük kötücül olarak tanınan Satürn'ün bu unvanı almasının sebebi aslında kötü bir gezegen olmasından kaynaklanmaz. Temsil ettiği şeylerin insanlara zorlu ve yüklü gelmesinden kaynaklanır. Satürn sorumlulukları temsil eder ve insanlar sorumluluklardan hoşlanmazlar. Satürn sabır gerektirir. Her ne kadar ucunda bilgeleşmek olsa da, beklemeyi, sabretmeyi gerektiren durumlar insanları sıkar. Engellerle karşılaşmadan ilerlemek isteriz. Engelleri, sınırlan, yasakları, kuralları sevmeyiz. Bunlar Satürniyendir. Ama olmasalar, düzen de olmaz; büyük kaos çıkar.

Satürn, Jüpiter ile ifade edilen temaların neredeyse tam zıddını ifade eder. Jüpiter genişleme, Satürn ise daralma prensibini temsil eder. Jüpiter iyimserlik ile, Satürn ise kötümserlikle bağdaştırılır. Jüpiter özgürleştirir, Satürn ise kısıtlayıcıdır. Böyle bakıldığında hep olumsuz yönleri temsil ediyor olsa da aslında Satürn'ün en önemli işlevlerinden biri sıkıntı çektiğimiz konulardan hayat dersleri almamıza yardımcı olması, bu durumların üstesinden gelebilmesi için bireyin acılarının kaynağını bulmasına yardım edecektir.

Haritamızda Satürn'ün bulunduğu burç, ev ve açılan ile ilişkilendirilen konularda derin ve uzun süren deneyimler yaşarız ve yaşadıklarımızdan elde ettiğimiz tecrübeler bizi bilgeleştirir. Engeller, limitler, sınırlar olmasa dur durak bilmez, giderek kibre kapılmaya başlardık. Satürn'ün iyi bir konumda olduğu ve diğer gezegenlerle iyi açılar yaptığı haritalara sahip kişiler ağırbaşlı, ciddi, muhafazakâr, tedbirli, idareci, derin bilgi ve sağduyu sahibi, iyi organizatör ve yönetici olurlar. Kaynaklarını müsrifçe tüketme eğilimi göstermezler; tutumludurlar. Kolektif bilinçleri yüksektir ve toplumsal kaynakların tüketilmesine vicdanları razı gelmez. Çünkü Satürn, kişinin dikkatini kendinden dışarıya yöneltir. Diğer insanların görüşleri, ihtiyaçları, doğruları, kuralları ya da daha doğrusu kolektif kuralları, kolektif ihtiyaçları temsil eder.

Satürn, haritada iyi açı almadığı durumlarda bir dizi sıkıntıya neden olur çünkü gecikmeler, kısıtlanmalar, hayal kırıklıkları ve acılar oldukça fazladır ve bunlar da yoksulluğa, sefalete ve kötü sağlığa neden olabilir. Satürn'ün sert açılar aldığı harita sahipleri hayatta ağır ilerleyen, çok sayıda testten geçen, derin yaralar ve hayat dersleriyle karşılaşan kişilerdir. Bu kişiler hayatta daha zorlu bir yol seçmiş, buna mukabil tekamül yolunda daha büyük adımlarla ilerlemeyi tercih etmiş kişiler olarak da görülebilirler. Bu zorluklarla baş etmeyi öğrenmiş, alması gereken dersleri almış kişi zaten olgunlaşmış, bilgeleşmiş demektir. Çok şey kaybetmiş gözüktüğümüz durumlar aslında kazanılmış pek çok tecrübeyle doludur.

Satürn, realite prensiplerini temsil eder. Realite yapıdır, Satürn de öyle. Realite kısıtlamadır, Satürn de öyle, çünkü her şey hem ne olduğuyla hem de ne olmadığıyla tanımlanır. Realite, diğer olası realiteleri elimine etme sürecinden doğar. Bu, Satürn'ün en önemli özelliklerinden biridir. Sorun, realitenin varlığı değildir. Sorun, bizim realiteye olan bağımlılığımızdır. Oysa ki birçok realite vardır ve paylaştığımız bu dünya da bu realitelerden sadece bir tanesidir. Satürn devredeyken, tüm bu gerçeklik ve doğruluk kavramları çok önemli olur. Realite anlayışımız gereği inandığımız değerler, alışkanlıklarımız, sorumluluklar yerine getirilmelidir. Aksi takdirde Satürn'ün temizleme özelliğiyle karşı karşıya kalırız ve sonuçlara katlanırız. Satürn aynı zamanda eski paradigmanın da temsilcisidir ve onu korumak, olduğu gibi kalmasını sağlamak için gerekli dayanıklılığı gösterir.

Eski astrologlara göre, korkuları ve geleceğe yönelik endişeleri Satürn yönetmektedir. Mitolojide Kronos olarak bilinen Satürn, değişiklikten ve yeni olan her şeyden korktuğu için çocuklarını yutmaktadır. Benzer şekilde Satürn, kişisel haritalarımızda değişimlere ve teşebbüslere karşı korkularımızı tanımlar. Bu korku nedeniyle, eskiye ve değişmesini istemediğimiz şeylere bağlı kalmaya çalışırız ve kişisel gelişimimizin aksamasına yol açarız. Alışkanlık ve kalıplarımıza bağlı kalmamızın altında, güvenliği kaybetme korkumuz vardır. Aslında bizi kalıplaşmış şeyleri aşmaya zorlayan koşullar, zaman ilerledikçe bize ilk göründüğü kadar kötü gelmeyebilirler.

Bir haritada Satürn'ün bulunduğu ev ve burç, haritanın en önemli noktalarından biridir, çünkü orada temel güvenlik hislerimiz test edilir ve orada korkuya karşı savaş vermemiz gerekebilir. Satürn'ün yerleşimi, bize zor gelen şeyleri, korktuğumuz alanları, ya da daha doğru ifadesiyle, psikolojik anlamda kişinin fiziksel realite deneyimindeki en büyük korkularını gösterir. Kişi, bu yerleşimle ilgili alanlarda yaşayacağı deneyimler konusunda fazlasıyla strateji geliştirir ve bu alanları aşırı kontrol etme eğilimi gösterir. Bizden, bu alanlar üzerinde çalışarak, zorluklar sayesinde büyümemiz, ustalığa ve bilgeliğe ulaşmamız istenmektedir. Bu nedenle, bu alanlar kendini göstermek üzere olan en güçlü inanç momentumunu ifade eder. Bunlar, aynı zamanda, hayatta güven eksikliği hissettiğimiz alanlardır. Bu alanlarda korkuya karşı savaş vermemiz gerekmektedir. Bunların hangi konular olduğunu anlamamız, onlardan ders almamız sayesinde, artık bu konulardan korkmamıza gerek kalmaz ve öğrenilmiş bu dersler için Satürn bizi ödüllendirir. Bu korkuların yerini güven ile değiştirmek Satürn'ün bize sunduğu çözümdür.

Satürn, dizleri, dişleri, dalağı ve kemikleri yonetir; Herhangi bir uyumsuzluk söz konusu olduğunda bedenin bu bölümleri daha fazla etkilenir. Etkisi soğuk ve kuru olduğu için panzehiri de sıcak ve nemdir.

Astroloji haritamızda Satürn, bize sınırlarımızı göstererek hayatın gerçeklerinin farkında olmamızı sağlar. Bir nevi, bizi disipline eder. Her şeyin bir formunun olduğunu, kuralları hatırlatır. Bu kurallara uyarak, bir şeyleri inşa eder, somutlaştırırız.

Satürn'ün haritadaki yerleşimi, hangi alanda uzlaşmayı, sonuca gitmeyi zorlaştırdığının, yoksul ve yoksunlaştırdığının, ağırlaştırdığının yanıtını bulmamızı sağlar. Aynı zamanda, en çok disipline olmamız, mücadele etmemiz, sınırlanma yaşayacağımız ve ancak çok çalışarak üstesinden geleceğimiz hayat alanı burasıdır. En büyük mücadelemizi yapacağımız yerdir.

Satürn Gezegeni ve Burçlar
Bu makalenin telif hakkı ve tüm sorumlulukları yazara ait olup, şikayetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
URL:
Etiketler:

Bu makale 3516 kez okundu

7.3.2014 tarihinde yazıldı
Reitix

Yorumlar

 • bendeniz
  bendeniz
  16.4.2018

  astrolojik know-how'ın arkasında ne kadar çok araştırma var ki bunca detay bilgi tarih boyu birikerek falcılar tarafından sosyal medya kanalları üzerinden binlerce insana günlerinin iyi ya da kötü geçeceğini söylüyor ve inandırıyor

 • cevat
  cevat
  7.10.2014

  satürn de kendi halinde bir gezegendir, burçla murçla işi yoktur

Bu yazıya siz de yorum yapabilirsiniz