31.01.2014
4.57 / 14 oy

Pedagoji Nedir?

Bilim olarak bakıldığı zaman pedagojinin bütün öteki bilimler karşısındaki değerinin ne olduğu sorusu ortaya çıkar. Pedagoji, eğitim uygulamalarının teorisi sayılır. Her uygulama bir teoriyi gerektirdiğine göre, eğitimin temeli de pedagojiye dayanır. Bundan dolayı da öteki bilimlerin nitelikleri yanında yalnızca teoriye dayanan bir özellik taşır. Bu da bir felsefe konusu değil, bilim teorisi konusu olduğunu gösterir. Öğrenme ve davranış, buna uygun bir öğretim ve eğitim insana özgü bir şey olduğuna göre, pedagoji insanın doğasının ortaya koyduğu gerekliliklerin yerine getirilmesi işine yönelmiştir, insanın ne olduğu problemini inceleyen bir bilimdir.

pedagoji

Pedagoji bilim olarak ilkeleri, öğretmen-öğrenci ilişkisinin nasıl olması gerektiğini araştırır. İnsanla ilgili bütün problemler için gereklidir. Herbart'a göre pedagoji, felsefeye ve psikolojiye bağlı bir bilimdir. Birincisi öğretimin hedefini, ikincisi de bu hedefe götüren yolu, araçları ve karşılaşılacak engelleri gösterir. Bunlar olmazsa öğretim konusu olmaz, insanın içinde bulunduğu ve içine dalmak zorunda kalacağı gerçekle kişiliğin önemli bağı kurulamaz. İlgiler ve çıkarlar kişinin bu genel bağıntısının yerini alamaz. Genellikle kabul edilecek düzenleyici ilke bunlarda yoktur. Pedagoji, insanın eylemler dizisi ile uğraşmak zorundadır; bütün gerçekleri gözden geçirerek bunlarla ilgili eğitim ilkeleri ortaya koyar. Pedagojnin başlıca özelliği, ele aldığı bütün konularda psikoloji ile birlikte bütün bilimlerin ve felsefenin sorunlarını öğretme, öğrenme, öğretim ve eğitim açısından birlikte incelemedir. Böylece bunların arasındaki ilişkiyi tam olarak ortaya koyar. Ortaya çıkan bütün problemlerin bütünlük meydana getirdiği eğitim bakımından da söz konusu edilebilir. Çünkü insan, hayatın, bilimlerin her yanı ile ilgilidir. Bunun için hangi ölçülere yöneleneceği, pedagojik sorunlarda kültürün ve toplum düzeninin nasıl ete alınacağı saptanır. Eğitim ve öğretim için ana hedef, toplumun kendisidir. Pedagojik eylem, kültür ve gelenek için de esas olabilir. Pedagojiye göre kültür ve gelenekler, yeni etkinliklere, daha yüce hedeflere, daha üstün insancıl hedeflere götürdüğü zaman değer taşır. Bunun için bunların hepsi toplumun hizmetindedir. Gerçek kültür ölçü olarak bunu alır, rastgele bir oluşun içinde değildir. Bu durum karşısında pedagojik ahlakın ve psikolojinin bütün sorunları yepyeni bir çehre kazanır. Psikolojik problemlerin çok çeşitli oluşu, öğretmen-öğlenci ilişkisinin çok değişik yönlerden incelenmesini gerektirir. Bütün bunlar somut ve belirgin kurallar ve formüller halinde ortaya konur. Pedagojik açıdan ele alındığı zaman öğretmen - öğrenci ilişkisi bakımından ahlak sorunları yeni bir biçime girerler. Burada uygulanan ahlak, ya da uygulanmış psikoloji söz konusu olmaz. Yalnızca yeni ve uygun kurallar aranır. Ayrıca öğretmen -öğrenci ilişkisi içinde eylemin çözümlenmesi yapılır. Bu çözümleme bütün eğilim ve öğretim sorunlarını, ruh ve beden olarak kişiliğin bütününü ele alır. Bütün bedensel konuları kapsamı içine alır. Böylece eğitim hizmetinde bulunan yönelticinin, bunun nasıl yapılacağını öğrenmek isteyen eğiticinin bağlan ortaya çıkar. Öğretici sorumlu kişi olarak görünür; davranışları ile ilgili her eylemde öğrenci için örnek kabul edilir. Çocuk-yetişkin kişi ilişkisine dayanan gelişme psikolojisinde, hekimin hasta ile olan ilişkisinde olduğu gibi insanın kendi kendisi ile ilişkisinde de pedagojik bir teori vardır. Pedagoji, öğretmen - öğrenci ilişkisini incelerken bunu açıkça ve bütün nitelikleri ile gösterir. Pedagoji bilimi, belli bir dünya görüşüne dayanır. Her yerde bu dünya görüşü açısından geliştirilir.

Salt eğitim tecrübesi kişisel yaşantılar, uygulama, gözlem, başarı ve başarısızlık yolu ile kuşaktan kuşağa geçer. Ailenin yapısındaki değişiklikler, ailelerde çocuk sayısının azalması, toplumun türlü değişikliklere uğraması eğitimi de değiştirmiş, tecrübe ile sağlanan eğitim görgüsünü yetersiz duruma getirmiştir. Ana - babanın ve yaşlıların eğitimle ilgili öğütleri, eğitim konusunda öğrenilenler için ancak bazı ipuçları verebilir. Bunun ilk basamağı, pedagojik deyimler ve formüllerin pedagojik öğrenme bakımından yeterli olmadığı yerlerde pedagoji genel eğitimin bir öğretim konusu olmak zorundadır. Pedagoji tarihi, eğitimin öğretilmesi ile ilgili bir sanat, uygulama için esas alınacak teori olarak pedagojinin önemli olduğunu gösterir. Eğitim bilgisi ve öğretim metotları gibi tanımlamalar, bu bilginin ders konusu haline geldiğini gösterir. Bazı tarihsel bilgiler, pedagojinin ve oynadığı fonksiyonların ders konusu haline gelmesini gerektiren ihtiyaçların neler olduğunu gereği gibi dikkate almazlar. On sekizinci yüzyıldan zamanımıza kadar pedagojiye ait ders kitaplarının akademik ve mesleki öğretim, yani pedagojik meslek eğilimi sonucu olduğunu ve bunu hedef aldığını kabul etmek gerekir. Bir yandan da bu durum, meslek bilgileri yanında pedagojik bilgilerin küçük görülmesine, pedagojinin zararına olarak öğretim ve yayın alanında kısıtlamalara ve basitleştirmelere gidilmesine sebep olmuştur. Eğitim bilimi içinde salt bilimsel uğraşıların tarihi yenidir ve pedagoji öğretim ya da ders konusu olarak bilim dünyasında henüz kendini kabul ettirmenin mücadelesi içindedir.

Tarihsel gelişmenin sonucu olarak ve zamanın duyurduğu ihtiyaç çerçevesinde pedagoji çeşitli yerlerde ders konusu olarak ele alınır. Birçok ülkelerde eğitim öğretisinin, anneleri yetiştirmenin bir bölümü olarak okullarda okutulur. Sosyal incelemeler, meslek ve uzmanlık okullarının ders konusu olarak genel eğitim çerçevesinde ele alınır. Çeşitli bilim enstitülerinde, eğitim yayınlarında, radyo ve benzeri basın organlarında her zaman işlenir. Çocuk yetiştirici, gençlik eğitimcisi, sosyal pedagoji mesleklerine eleman yetiştiren kurumlarda, üniversitelerde, öğretmen okullarında, çeşitli yüksek okullarda meslek eğitiminin başlıca konusu olarak okutulur. Bazı yüksek okullarda ve enstitülerde doğrudan doğruya mesleğe hazırlama hedefi gütmeksizin araştırma konusu olarak ele alınır.

Pedagojide teori ile uygulamanın ilişkisi, ayni zamanda da pedagojik bilgilerle yaşantının bağıntısı öğrenci için bazı güçlükler doğurur. Bu çeşit bilginin verilmesi için öğrencinin belli bir olgunluk seviyesine gelmiş olması gereklidir. Pedagoji ders konusu olarak meslek eğitimine yarayan bazı şeyler kazandırabilirse de, her hangi bir durum için hazır reçete veremez. Bilimsel açıklık ve kesinlik bu alanda da gereklidir. Bununla ilgili olarak henüz pek dar ölçüde gelişmeler sağlanabilmiştir. Hayat gerçekleri ile bağdaşmayan bir pedagoji dersi çoğu zaman faydadan çok bir yük haline gelebilir.

Pedagoji Nedir?
Bu makalenin telif hakkı ve tüm sorumlulukları yazara ait olup, şikayetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
URL:
Etiketler:

Bu makale 5709 kez okundu

31.01.2014 tarihinde yazıldı
Reitix

Yorumlar

 • roni
  08.07.2015

  tüm bireylerin alması gereken eğitimdir. çünkü farkında olmadan hayatın her anında birilerine bir şeyler öğretiyoruz.

 • yayvçuaz
  29.12.2014

  öğretmen-öğrenci ilişkisinin nasıl olması gerektiğini araştıran bilim dalıdır.

 • karahan06
  11.12.2014

  cümle içerisinde kullanmak için çaba sarfettiğim ama bana pedagoji yapmadan daha öte gidemediğim karizmatik kelime

 • paratoner
  13.11.2014

  pedagoji için eğitim uygulamalarının teorisi betimlemesi çok yerinde olmuş

 • araratzh
  29.10.2014

  çocuk eğitimi konusundaki bilim dalıdır, bir de pedagojik formasyon konusu var tabi

Bu yazıya siz de yorum yapabilirsiniz

İnternet sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi.