23.1.2014
4.45 / 11 oy

Konuşma Sanatı Nedir?

Tartışma, topluluk karşısında konuşma, müzakere tekniği ve konferans gibi konularda ustalık kazanma konuşma sanatı olarak tanımlanır. Konuşma sanatı eski Yunan'da en parlak dönemini yaşamış ve büyük önem kazanmıştır. Eski Roma'da da konuşma sanatı konusunda eğitime çok önem verilirdi. Daha sonra gelişen batı uygarlığı, köklerini eski Yunana ve Roma'ya dayandırdığı için konuşma sanatına değer vermiş, düşünce alanındaki gelişmede bunun da etkisi olmuştur.

İsa'nın doğumundan beş yüzyıl önce Siraküza'da yaşamış olan Korax konuşma sanatının babası olarak tanınır. İsa'nın doğumundan önce dördüncü yüzyılda konuşma sanatı politika hayatında ön plâna çıkmış, ayni zamanda yazı sanatının gelişmesine de geniş ölçüde yardım etmiştir. Bu dönemde Sokrates ile öğrencileri ve Demostenes konuşma sanatının yardımı ile özgürlük ve onur savaşı yapmışlardır. Konuşma sanatının felsefedeki etkisi Aristo'ya kadar gider. Roma'da da bu sanatın gelişmesi için gerekli ortam vardı. Eski Yunanlı etkisi ile Roma'da gelişen konuşma sanatı İsa'dan önceki birinci yüzyılda çeşitli incelikler ve ustalıklar kazanmış, tamamen Roma'nın özelliğine bürünmüştü. Bu dönemde iyi bir devlet adamı olabilmek için her iki dilde de ustalıkla konuşma becerisi kazanmak zorunluluğu vardı. Roma'nın bu alandaki mirası hıristiyan dünyasına kaldı. Beşinci yüzyıldan itibaren manastırlarda yapılan din eğitiminde konuşma sanatının gerektirdiği bilgilere yer verilmeye başlandı. Ortaçağda konuşma sanatı, eğitimin konularından biri olmuştu. 18. ve 19. yüzyıllarda İngiltere'de Pitt, Fox, Gladstone gibi devlet adamları dünya sorunlarında konuşma sanatına yeniden değer kaşandırdılar. Bu arada hıristiyanlığın etki alanı içinde de konuşma sanatı önemini devam ettirdi. Yeni zamanlarda yeni fikirlerin, ideolojilerin ve görüşlerin yayılmasında, halka kadar indirilmesinde bu sanatın büyük yardımı oldu. Yüzyılımızda büyük halk yığınlarını etkileyen devlet adamları, ya da politikacılar üstün bir konuşma sanatına erişmiş oldukları için büyük başarılar gösterdiler. Bununla birlikte eğitimin bir dalı olarak konuşma sanatına verilen değer eski çağlardan bu yana doğru gittikçe azaldı. Ancak hıristiyan dinine bağlı ve bu din için eğitim yapan bazı Avrupa okullarında konuşma sanatı ayrı bir eğitim konusu olarak bugün de ele alınmaktadır. Bu okulların ilk sınıflarında gramer ve sentaks (dildeki ses vurguları) derslerinden sonra daha yukarı sınıflarda konuşma sanatı ayrı bir ders olarak vardır.

konuşma

Her konuda olduğu gibi bu alanda da doğuştan gelen istidatların şüphesiz geniş yeri vardır. Konuşma sanatında iyi yetişebilmek için bunun gerektirdiği bilgileri kazanmak, yasaları ve kuraları öğrenmek, büyük bir çaba ile alıştırmalar yapmak gereklidir. Bu nokta yerine getirilirse başarı çok yükselir ve hatta istidadın verdikleri bile aşılabilir. İyi bir konuşmacı, bir topluluk karşısında konuşurken savunduğu bir konuya sempati toplayabilir, konu üzerinde herkesi aydınlatabilir; karşı çıktığı bir görüşe karşı nefret uyandırabilir. Onun âleti dildir. Bu âleti iyi kullanabilmek için konuşma tekniğini bilmelidir. Konuşma tekniği dışındaki ö-teki koşullar bir hedefin seçilmiş olması, konuya tam egemen olma, mantık, dikkatin bir noktaya yöneltilmesi, tutkunluktan uzak kalma, çok kelime bilme ve kelimelerin ustalıkla kullanmadır. Konuşma üslubu açık, duru ve anlaşılır olmalıdır. Konuşmacı, yazılı bir metinin gölgelemelerinden kaçınmalıdır. Konuşma ile düşünme yan yana gitmeli, düşünülenler bir yandan söylenirken, içten de düşünme sürüp gitmelidir.

Konuşma Sanatı Nedir?
Bu makalenin telif hakkı ve tüm sorumlulukları yazara ait olup, şikayetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
URL:
Etiketler:

Bu makale 2046 kez okundu

23.1.2014 tarihinde yazıldı
Reitix

Yorumlar

 • efes
  efes
  31.8.2018

  birisinin karşısında konuşmasından bahsediyorsanız bunun bir kısmı konuşma becerileridir kabul ama önemli bir kısmı da duruş, göz teması ve dış görünüştür, sesli sanatlar için görüntüsüz kayıtlı materyaller daha önyargısız bilgi verir

 • evdenevc
  evdenevc
  31.8.2018

  aynı cümlelerden oluşan bir makaleyi 5 farklı kişiye sesli olarak okutun, her birisinin sizde uyandırdığı etki ve anlatabilme potansiyeli farklı olacaktır, işte konuşma sanatı da budur

 • İ.Ulusu
  İ.Ulusu
  1.8.2018

  konuşma ve davranış dersi almak istiyorum ama iyi konuşma bilgisine sahip olan birisi iyi bir eğitimci olmayabilir kaygısıyla kimden ders almalıyım emin olamıyorum, kurs ya da özel ders tavsiyesi olan var mı?

 • saziye78
  saziye78
  11.1.2018

  Konuşma sanatı gibi dinleme sanatı üzerine de yazılar olsa çok daha mutlu ve anlayışlı bir toplum olabiliriz aslında.

 • irem
  irem
  28.8.2016

  sadece üstün konuşma becerisine sahip olduğu için bomboş insanların hiç haketmedikleri konumlara geldiklerini gözlemlemiş birisi olarak ben de hitabetin olağanüstü önemli olduğunu söyleyebilirim

 • mursa
  mursa
  5.5.2016

  konuşmada tempo ve vurgu çok önemli detaylar. bunun en güzel örneğini siyasetçilerde ve futbol yorumcularında görebilirsiniz, herkese bir önceki sonraki mukayesesi yapmasını tavsiye ederim

 • idris demirdag
  idris demirdag
  8.2.2016

  doğru diksiyon kesinlikle bir sanattır ama öğrenilmesi mümkündür, ne konuştuğunuz ise bambaşka bir konu

 • kadie17
  kadie17
  14.11.2014

  konuşma sanatı doğru diksiyonu ifade eder, bir de doğru ifade etme sanatı vardır ki bu da hitap etme gücünüzün temel bileşenidir.

Bu yazıya siz de yorum yapabilirsiniz