12.3.2014
4.64 / 25 oy

Kiron ve Asteroitler

Asteroit Nedir?

Güneş sisteminde sadece gezegenler değil, farklı yapıda başka gökcisimleri de bulunur. Asteroitler de bu gökcisimlerinden biridir. Gezegen statüsünde olmasalar da astrolojide ver almaktadırlar. Astrolojik sisteme modern dönemde dahil edilmişlerdir. Harita yorumunda, daha ziyade psikolojik bazda değerlendirmeler yapmak için kullanılırlar. Astrolojik açıdan en önemli özellikleri, bireyin kendi bilinci ile bireyin dışında kalan kolektif bilinç arasında bağlantı kuran bir köprü görevi görmeleridir.

asteroit

ASTEROİTLER, gezegenler gibi Güneş etrafında dönen gökcisimleridir. Bu küçük gökcisimleri, küçük kütle ve hacimlerinden ötürü gezegenimsi (planetoit) olarak da bilinirler. Ayrıca bazılarının (örn. İda) birer uydusu da vardır.

Mars ve Jüpiter arasındaki bölüm ana asteroit kuşağı olarak adlandırılır. Bunların, bir teoriye göre, Güneş Sistemi'nin oluşumundan arda kalmış gezegen kalıntıları oldukları düşünülmektedir. Bir başka teoriye göre ise, bunlar bir zamanlar Mars ve Jüpiter arasında yer alırken, bir kuyrukluyıldızla çarpışarak dağılmış bir gezegenden geriye kalan parçalardır. Bu kuşakta yaklaşık 100 bin civan bilinen asteroit vardır ve neredeyse her gün bir yenisi keşfedilmektedir. Bunların yaklaşık 2200 tanesi astrolojide kullanılmaktadır. Bu asteroitlerin en büyüğü 934 kilometre çapındaki Ceres'tir, ama çoğunun çapı 1 kilometreden azdır. Oluştukları yapılara göre çok farklı tipte asteroitler vardır ama en sık görülen yapılar şunlardır:

- C-TİPİ (KARBONSU): Kuşağın Güneş'e en uzak tarafındadırlar, asteroit kuşağının yüzde 75'ini oluştururlar.

- M-TİPİ (METALİK): Kuşağın orta kısmındadırlar ve asteroit kuşağının yaklaşık yüzde 8'ini oluştururlar.

- S-TİPİ (SILIKOZ): Kuşağın en iç tarafında yer alırlar ve asteroit kuşağının yüzde 17'sini oluştururlar.

Asteroit kuşağında bulunan binlerce asteroidin dağılmamasının nedeni Jüpiter'in çekim kuvvetidir. Ancak ilginç olan nokta, bu asteroit kuşağının, Güneş'in çevresinde belli ölçüde eliptik bir yörünge izlemesidir. Turlarını 3-6 dünya yılı içinde çeşitli sürelerde tamamlarlar. Asteroitler birkaç bakımdan önemlidirler:

- Güneş sistemimiz hakkında bilgi vericidirler.

- Yaşamın kaynağını tespit açısından yardımcı olabilirler.

- Yakın gelecek için metal kaynağı olarak kullanılabilirler.

- Dünya için tehlike oluşturabilirler.

Asteroitler keşif gününe ya da sırasına göre numaralandırılmıştır. Ceres ilk olarak keşfedildiğinden 1 numaradır. 1801'de Ceres, 1802'de Pallas (2 numara) keşfedilmiştir. Zamanla çok fazla asteroit bulunmuş, Jüpiter-Satürn ile jenerasyon gezegenleri arasında da asteroitler görülmüştür. Aralarında Dünyaya ya da Merkür'e yakın olanlar da vardır (Eros gibi). Jüpiter'in yörüngesinin dış tarafında bulun asteroitlerin ilki Kiron 1977'de keşfedilmiştir. Çapı yaklaşık 180 kilometredir. Astrolojik olarak çok önemlidir. Daha sonra ana asteroit kuşağı dışında farklı gezegenlerin arasında daha birçok asteroit keşfedilmiştir. Aşağıda bahsedilen asteroitlerin çoğu ana asteroit kuşağında (Jüpiter yörüngesinin iç tarafında) bulunur. Bunlar dışındaki bazı asteroitler şunlardır:

TRANSSATÜRNYENLER (yörüngesi Jüpiter-Satürn ve jenerasyon gezegenleri arasında olan, mitolojide yan insan, yan hayvan olan sentorlar): Hidalgo, Kiron, Polus, Nesus.

TRANSNEPTÜNYENLER: Admetus, Apollon, Cupido, Hades, Kronos, Zeus, Vulcanus, Poseidon.

Asteroitler, astrolojik açıdan kişisel bilinçle kolektif bilincin arasındaki köprüdür. Zodyak kuşağı "ben" demek olan Koç burcu ile başlar, en son Balık burcu ile "bütünlenir." Ezoterik anlamda bu kuşak insan bilincinin döngüsüdür. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç ve Aslan burçları kişisel olup, son dört burç olan Yay, Oğlak, Kova, Balık ise kolektif burçlardır. Arada kalan Başak, Terazi ve Akrep burçları bilinç dönüşümü sürecinde geçiş burçlarıdır. Ceres, Pallas, Juno, Vesta bu geçiş burçlarıyla oldukça yakından ilişkilendirilmiş olan asteroitlerdir. Bu nedenle bilinç dönüşümü sürecinde önemli araçlardır.

Kişisel gezegenler olarak bilinen Güneş, Merkür, Venüs, Ay ve Mars kişinin sırasıyla benlik, zekâ, özdeğer, duygular ve amaçlarını temsil eder. Jüpiter ve Satürn ise sosyal (toplumsal) gezegenlerdir. Ahlak ve kanunlarla ilişkilidirler. Asteroitler çoğunlukla Mars ve Jüpiter arasındaki boşlukta yerleştiklerinden kişisel bilinci sosyal ve kolektif bilince bağlayan fiziksel ve ruhsal köprüdürler.

Bir başka ilişki ise Başak, Terazi ve Akrep burçlarının iki yılan takımyıldızı arasına yerleşmiş olmalarıdır. Yılan, sıklıkla Ceres, Pallas, Juno ve Vesta ile ilişkilendirilmiş ve dişil dönüştürücü bir güç olarak görülmüştür.

İşte tam bu noktada, Kova çağına yaklaştığımız zamanlarda, bizim dönüşüm sürecimizde aktif hale gelmeye başlayan dişil enerjileri simgeleyen asteroitlerin keşfi tesadüfi değildir. Asteroitler kişisel gelişimimizin evrensel anlayışa açılan kapılarının anahtarıdır. Asteroitler astrolojik olarak etkilidir ve isimleri önemli ipuçları verir. Her haritada tüm asteroitlere bakamasak da, konuyla ilgili asteroitler değerlendirildiğinde önemli ayrıntılar sağlar, mesela bir ses sanatçısının haritasında 86ı numaralı asteroide (Aida) bakabiliriz. Venüs sevgi, uyum, manyetik çekim, toplardamarlar, şeker hastalığı vs. gibi anlamlar taşıyabilir. Ama Eros'a baktığımızda tutkulu bağlantılarla ilgili bilgi alırız. Asteroitler haritadaki ayrıntıları belirlememize yardımcı olur. Astrolojide asteroitler için genellikle 1-3 derece orb kullanılır. Ana kuşak asteroitleri için sinastrilerde de 3 dereceye kadar orb kullanan astrologlar vardır. Daha yavaş hareket eden ve Jüpiter'in dış tarafındaki asteroitler için daha uzak orblar çalışır, örneğin natal haritada Kiron'un orbu Satürn'ünkine benzer kabul edilir; bu asteroitler için transitlerde natale göre daha yakın açılar etkili görülür.

Kiron ve Asteroitler
Bu makalenin telif hakkı ve tüm sorumlulukları yazara ait olup, şikayetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
URL:
Etiketler:

Bu makale 3668 kez okundu

12.3.2014 tarihinde yazıldı
Reitix

Yorumlar

  • es-es
    2.7.2015

    Asteroitleri biliyordum ama kironlari ilk kez duyuyorum.

  • murat27
    20.11.2014

    dünyaya asteoit çarpacağı gün görürüm ben sizin fal yorumlarınızı

Bu yazıya siz de yorum yapabilirsiniz