1.1.2014
4.44 / 16 oy

Bireysel Emekliliğin Makro Ekonomiye Etkisi

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN MAKRO EKONOMİYE ETKİSİ NEDİR?

Bireysel emeklilik fonlarının ekonomide meydana getirdiği etkiler bakımından bir ayrıma tabii tutulması durumunda ortaya çıkan etkiler mikro ve makro bazda değerlendirilebilir. Mikro bazdaki etkilerde daha çok bireylerin tasarruf düzeyini yükseltmesi ve tasarruf alışkanlıklarının geliştirilmesi açısından ortaya çıkmaktadır. Bireylerin bireysel emeklilik fonlarını tercih etmeleri kendi açılarından daha fazla getiriyi sağlayan alanı tercih etmeleri anlamını taşımaktadır ki bunu anlamı bireyleri kaynaklarını en verimli bir şekilde kullanılmasıdır. Bu durumda yatırımcılar bireysel bazda daha fazla kazanç ve getiri elde ederler ve toplumsal bazda tasarruf düzeyi yükselir.

makro ekonomi

Emeklilik fonlarının makro bazdaki etkileri ise borçlanma politikaları, özelleştirme politikaları, ekonomik istikrar üzerindeki etkisi, gelir dağılımı ve kaynak tahsisi üzerindeki etkisi, finansal piyasalar üzerindeki etkisi, yatırımlar üzerindeki etkisi, çalışanlar ve işverenler üzerindeki etkisi, geleneksel aile yaşamı üzerinde yaptığı etki ve son olarak bütün bu etkilerin sonucunda ekonomik büyüme ve kalkınmaya yaptıkları etkiler olarak ele alınabilir. Başka bir ifade ile bireysel emeklilik fonlarında biriken tasarrufların makro-ekonomik etkileri şunlar olabilir:

- Emeklilik fonları gibi uzun vadeli kaynakların varlığı ulusal tasarrufları arttırır bu durum enflasyonu düşürür.

- Bireysel emeklilik fonu yatırımları, para, döviz ve türev piyasalarının gelişmesinde önemli bir yere sahiptir.

- Bu fonların piyasalar üzerindeki etkisi, tasarrufları ve tasarrufların yöneldiği yatırımların verimliliğini arttırarak makro bazda ekonomik büyümeye yol açmaktadır.

Ekonomi teorisinde kalkınma, milli gelir artışları sonucunda üretim tekniklerinde, sosyal ve kurumsal yapıda meydana gelen yapısal değişiklerdir. Dış ticaret kalkınma sürecinde önemli bir yere sahiptir. Ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi, uzun dönemde sürekli ve yüksek bir milli gelir artış hızı yakalamakla mümkün olabilir. Bu süreçte, diğer faktörler arasında özellikle dış ticaretin önemli roller üstlendiği akademik çevrelerde genel kabul gören bir görüştür. Hatta küreselleşme ile birlikte dış ticaretin katkısı olmadan kalkınmanın sağlanamayacağı düşünülmektedir. Dış ticaret, üretim faktörlerinin sektörler arası dağılımını yeniden düzenleyerek etkinlik kazançları sağlar. Dış ticaret, yurtiçi rekabeti arttırarak verimlilik artışına yol açar. Dış ticaret, piyasa hacmini arttırarak yerli üreticilerin ölçek ekonomilerinden yararlanmalarını sağlar. Dış ticaret, yurtiçi ikamesi olmayan yatırım ve ara mallarının temin edilmesini sağlayarak kapasite kullanım oranlarının artmasına ve böylelikle verimlilik artışına yol açar. Dış ticaret, ülkeler arası ve sektörler arası bilgi akışını kolaylaştırarak teknolojik ilerlemeye katkıda bulunur. BES açısından değerlendirildiğinde dış ticaret verileri gelir artışına bağlı olarak dolaylı yönden sisteme katılımı ve toplam yatırım tutarını arttırabilir.

GSMH (Gayri Safi Millî Hasıla), bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin belirli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır. Bir ekonomide yerleşik olan üreticilerin bir dönemde yurtiçi faaliyetleri sonucu yaratmış oldukları tüm mal ve hizmetlerin üretim değerleri toplamından bu mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan girdiler toplamının düşülmesi sonucu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) değeri bulunur. Buna dış alım net faktör gelirleri değerinin eklenmesiyle GSMH değeri elde edilir. GSMH ve büyüme oranları bir ülkenin ekonomik performansının göstergesidir. TÜİK verilerine göre, 10 yıllık süreçte ülke ekonomisi en yüksek büyümeyi, yüzde 9,4 ile 2004 yılında yaşamıştır. 2005'te yüzde 8,4, 2006'da yüzde 6,9, 2007'de de yüzde 4,7 büyüme gösteren ülke ekonomisinde, küresel krizin etkilerinin hissedilmeye başlandığı 2008'in son çeyreğinde bozulma işaretleri gözlenmiş ve yıl toplamında büyüme oranı yüzde 0,7'de kalmıştır. 2009 yılında ekonomideki toplam daralma ise yüzde 4,7 olarak gerçekleşmiştir. Analiz dönemindeki büyüme trendi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Büyüme oranlan BES açısından değerlendirildiğinde şu yorum yapılabilir. Ülkenin gelişmesi ve bireylerin gelirlerinin artması BES'e olan katılımı ve sisteme ayrılan fonun büklüğünü olumlu yönde etkileyebilir. Bu bağlamda büyümenin arttığı dönemlerde benzer şekilde BES’te de büyüme beklenmelidir.

Bireysel Emekliliğin Makro Ekonomiye Etkisi
Bu makalenin telif hakkı ve tüm sorumlulukları yazara ait olup, şikayetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
URL:
Etiketler:

Bu makale 1841 kez okundu

1.1.2014 tarihinde yazıldı
Reitix

Yorumlar

 • eneskamiloglu
  eneskamiloglu
  13.6.2018

  otomatik bireysel emeklilik ile daha da fazla katkısı olmuştur ekonomiye. kesintiler insanları korkuttuğu için sistemde uzun süre kalmaya razı oluyorlar ne yazık ki.

 • arthurmen
  arthurmen
  1.6.2015

  bireysel emekliliğin alalım verelim ekonomiye can verelim versiyonu

 • mstkmstk
  mstkmstk
  21.5.2015

  o kadar fonu toplayınca bir yerlere destek olmasını bekliyor zaten insan, ama destek olayım derken yarın günü geldiğinde paramız bitti çok destek olmuşuz derlerse kötü

Bu yazıya siz de yorum yapabilirsiniz